Benefity dla pracowników

Firma    
ocena

Obecnie większość firm oprócz wynagrodzenia w postaci comiesięcznej pensji oferuje swoim pracownikom szereg benefitów czyli różnego rodzaju środków motywacji pozapłacowej, które pracownik otrzymuje w formie niepieniężnej, mających jednak określoną pieniężną wartość.

Rodzaj benefitów może być ściśle przypisany do danego stanowiska lub jak w przypadku popularnego obecnie systemu kafeteryjnego pracownik sam może dokonywać wyboru świadczeń jakie ma na jego rzecz świadczyć pracodawca. Oto najbardziej popularne benefity.

Pakiety medyczne

Benefit ten polega na tym iż, w ramach opłaty uiszczanej przez pracodawcę za określony pakiet świadczeń, pracownik zostaje objęty dodatkową opieką zdrowotną. Ten rodzaj benefitów jest bardzo pożądany w naszym kraju, ze względu na słabo funkcjonującą publiczną służbę zdrowia. W skład pakietu w prywatnej placówce medycznej wchodzić mogą np. badania okresowe, szczepienia przeciwko grypie, konsultacje u wybranych specjalistów, wizyty domowe.

Systemy i plany emerytalne

Niektórzy pracodawcy decydują się na utworzenie tzw. Pracowniczych Programów Emerytalnych, których celem jest zapewnienie swoim pracownikom wyższej emerytury. Utworzenie PPE jest korzystne zarówno dla pracowników, którzy mają możliwość uzyskania świadczenia emerytalnego jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz otrzymania dodatkowej emerytury, jak i dla pracodawców którzy stabilizują sobie zatrudnienie w firmie i maja ponadto możliwość zmniejszenia składki ZUS.

Bony

Bony to chyba najpopularniejsza i stosunkowo najmniej kosztowna forma gratyfikowania pracowników. Bony czy też kupony są dokumentami uprawniającymi ich posiadacza do wymiany na towar/usługę lub otrzymanie zniżki na zakupy. Mają one określoną wartość nominalną oraz muszą być zrealizowane w ustalonym terminie, w wyznaczonych przedsiębiorstwach i punktach. Najczęściej można spotkać się z bonami: żywieniowymi, towarowymi, kulturalnymi czy rekreacyjno-sportowymi.

Inne stosowane benefity dla pracowników to m.in.:

- pakiety ubezpieczeniowe;

- dofinansowanie do wypoczynku lub własny obiekt wypoczynkowy;

- pokrycie kosztów szkoleń, studiów;

- pomoc finansowa i rzeczowa w przypadkach losowych;

- pożyczki mieszkaniowe i remontowe;

- dofinansowania socjalne;

- zwrot kosztów powrotów do domu lub dojazdów do pracy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =