Błędy przy prowadzeniu spółdzielni socjalnych

Firma    
ocena

Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomia społecznej, który umożliwia stworzenie miejsc pracy dla osób, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. To propozycja dla tych, którzy z różnych przyczyn pogubili się w swoim życiu i chcą na nowo zaistnieć na rynku pracy.Członkami spółdzielni mogą być, m. in. osoby niepełnosprawne, zwalniani z zakładów karnych, bezdomni czy osoby bezrobotne.

Do najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu spółdzielni socjalnych należą:

- obowiązek prowadzenia pełnej księgowości - spółdzielnia socjalna prowadzi pełną księgowość tak jak każdy inny podmiot gospodarczy. Często się zdarza, że są to zbyt skomplikowane zagadnienia, zaś członkowie spółdzielni nie dysponują odpowiednią wiedzą;

- niewłaściwie przeprowadzona analiza rynku - w praktyce oznacza to, że dopóki są pieniądze z datacji, to podmiot świetnie funkcjonuje. Problemy zaczynają się, gdy kończą się fundusze wspierające ową działalność. Okazuje się, że wybrany segment działalności nie był trafnym wyborem.;

- konkurencja - firmy, które już istnieją na rynku w danej branży bardzo niechętnie widzą nowe podmioty, które dodatkowo mogą zaproponować niższe ceny. Zdarza się, że podejmowane są działania, które mają na celu zniechęcenie potencjalnych klientów;

- negatywny sposób postrzegania spółdzielni socjalnych przez potencjalnych klientów - często ocenia się nie jakość pracy, ale ludzi pracujących w spółdzielni. Tymczasem w przypadków tych podmiotów, są to osoby wykluczone społecznie np. byli narkomani, bezdomni czy trzeźwi alkoholicy. Coraz czyście się zdarza, że spółdzielnie socjalne starają się ukryć swoją formę funkcjonowania, aby zdobywać klientów;

- źle stworzony biznesplan, czyli taki, który nie uwzględnia planów na przyszłość. Chodzi tu szczególnie o prowadzenie działalności od chwili, gdy skończy się dotacja;

- zbyt słabo zakorzenienie spółdzielni socjalnej w otoczeniu społecznym - spółdzielnia socjalna jest podmiotem, który najlepiej funkcjonuje w przychylnym mu środowisku. Tym bardziej, że na początku jej członkowie muszą odwodnić, że potrafią dobrze pracować. W związku z tym wsparcie najbliższego otoczenia, które przejawia się, m. in. zleceniami może bardzo pomóc.

- problemy wynikające z niewłaściwej komunikacji wewnętrznej - miarą sukcesu spółdzielni scalonej oprócz zarabianych pieniędzy jest także stopień integracji oraz zaangażowania jej członków. Tymczasem w praktyce wiele spółdzielni rozpadło się w chwili, gdy skończyły się gwarantowane dotacją pieniądze. Poza tym obserwuje się także dużą rotację osób przychodzących do spółdzielni i odchodzących z niej.

Dopisalibyście coś do powyższej listy? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =