Błędy w dokumentacji płatnika ZUS

Firma    
ocena

Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Nie zmienia to jednak faktu, że czasami pomimo zachowania staranności i dobrych chęci, nie udaje się uniknąć błędów. Poniżej prezentujemy listę tych, które są najczęściej popełniane przez płatników ZUS-u.

Błędy w dokumentacji płatnika ZUS

pixabay.com

Należą do nich:

- niewłaściwie naliczana składka na Fundusz Pracy

- niewłaściwie naliczana składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych;

- niewłaściwie naliczana składka zdrowotna;

- problemy z zasadą 30-krotności;

- problemy związane z prawidłowością danych, które przekazywane są ZUS -owi w dokumentach ubezpieczeniowych. Dotyczy to zarówno danych identyfikacyjnych płatnika jak i ubezpieczonych pracowników. Chodzi o identyfikatory NIP, REGON czy PESEL;

- niewłaściwe i nieczytelne wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych – niezgodnie z instrukcją, która jest dołączona do dokumentów

- błędne wyliczenie podstawy wymiaru składki;

- nieopłacanie składek w terminie;

- błędy popełniane w dokumentach zgłoszeniowych – brak podpisów czy zaznaczanie niewłaściwych pól w formularzu;

- błędne dane adresowe ubezpieczonego – podanie niewłaściwych informacji skutkuje m, in. tym, że ubezpieczony nie otrzymuje informacji o stanie swojego konta emerytalnego oraz innych ważnych dokumentów, wysyłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =