Błędy w ocenianiu pracowników

Firma    
ocena

Ocenianie ma służyć określeniu potencjału pracowników i podniesieniu standardów jakości pracy. Aby dzięki ocenie móc poprawić wydajność pracy zatrudnionych osób, powinna być ona prowadzona systematycznie i według jednolitych kryteriów umożliwiających dokonywanie porównania efektywności.

W praktyce ocena niejednokrotnie nie przynosi pożądanych rezultatów, a informacji z niej wynikających nie udaje się wykorzystać przy planowaniu rekrutacji, szkolenia i redukcji zatrudnienia. Jest to spowodowane popełnieniem pewnych błędów w procesie oceniania. O jakich błędach mowa? Przedstawiamy te najczęściej popełnianie.

Brak powszechności – dokonywanie oceny tylko wybranych osób, przez co nie uzyskujemy informacji na temat wszystkich zatrudnionych, nie możemy porównać wydajności i podjąć decyzji o tym kto ma zostać przeszkolony, kto awansowany, a kogo należy zwolnić.

Subiektywizm – czyli ocenianie według własnego „widzimisie”. Subiektywna ocena polega na tym, że sympatię do danej osoby przenosimy na ocenę wyników jej pracy, a więc lubiane przez oceniającego osoby są wyżej oceniane.

Kierowanie się pierwszym wrażeniem – a więc korzystniejsze ocenianie osób, o których podczas pierwszego spotkania wyrobiliśmy sobie pozytywną opinię. Błąd ten jest związany z wcześniejszym, a więc z subiektywizmem. Pierwsze wrażenie bywa mylne i dlatego należy bardzo się pilnować by nie przenosić subiektywnych sądów na ocenę, która powinna być obiektywnym wartościowaniem efektów pracy, postaw i zachowań pracowników. 

Efekt promieniowania – mówimy o nim kiedy jedna cecha pracownika przysłania nam inne. Najbardziej obrazową ilustracją tego błędu jest przyznawanie wyższych ocen osobom komunikatywnym, u których łatwość nawiązywania relacji i porozumiewania się mylona jest z wysokimi kompetencjami. Efekt ten działa stwarzając pozór, że osoba, która potrafi wypowiedzieć się na każdy temat „więcej wie”. To złudne wrażenie, wystarczy dobrze wsłuchać się w to co ta osoba mówi.

Uwzględnianie tylko ostatnich wyników – może się okazać, że nawet osoba, która ma najniższa wydajność, w porównaniu z poprzednim okresem zrobiła największe postępy, za co należy ją nagrodzić, a nie ukarać!

Szufladkowanie - przyznawanie etykiet „pracusia”, „lenia”, „społecznika” itp., na podstawie jednego zachowania i szukanie faktów potwierdzających je podczas dokonywania oceny.

Samospełniająca się przepowiednia – wystarczy poinformować poddawanego ocenie pracownika, że nie radzi sobie w pracy, przekonać go by w to uwierzył, a przepowiednia na pewno się spełni i pracownik faktycznie nie wywiąże się z obowiązków.

Skrajności – bycie nadmiernie surowym lub pobłażliwym zniekształca ocenę i czyni ją bezużyteczną.

Kierowanie się stereotypem wyglądu – przenoszenie estetycznych wrażeń podczas kontaktu z daną osobą na ocenę jej pracy.

Wystrzegaj się tych błędów jeżeli chcesz właściwie oceniać pracowników!

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =