Brak płynności finansowej przedsiębiorstwa - co zrobić?

Firma    
ocena

Brak płynności finansowej w przedsiębiorstwie stanowi bardzo często początek znaczących kłopotów finansowych w przedsiębiorstwie, których efektem może być bankructwo i upadłość firmy. Małe przedsiębiorstwa często bankrutują z powodu słabej kondycji finansowej oraz braku środków pieniężnych. W związku z tym powstaje pytanie: co zrobić, gdy firmie brakuje płynności finansowej?

Brak płynności finansowej przedsiębiorstwa - co zrobić?

sxc.hu

Płynność finansową można utożsamiać ze zdolnością do osiągnięcia z majątku (aktywów) przedsiębiorstwa przepływów pieniężnych umożliwiających regulowanie wymagalnych (bieżących) zobowiązań i pokrywanie niespodziewanych wydatków gotówkowych firmy. Zdolność do osiągnięcia przepływów pieniężnych jest uwarunkowana stopniem płynności majątku firmy, a zatem jego łatwości do szybkiej wymiany na środki pieniężne. Natomiast płynność majątku uzależniona jest od płynności rynku, na którym dobra te mogą być sprzedane.

Przy zachwianiu płynności finansowej przedsiębiorstwa, kierownictwo firmy powinno podjąć niezbędne kroki ku jej poprawie, gdyż każda (nawet chwilowa) utrata zdolności do osiągnięcia przepływów pieniężnych z majątku firmy może przekształcić się w stan permanentny. W tym celu niezbędna jest gruntowna analiza dynamiki i struktury aktywów obrotowych przedsiębiorstwa, a w szczególności gospodarowania takimi pozycjami bilansowymi, jak zapasy, należności krótkoterminowe i środki pieniężne. W tych bowiem obszarach gospodarowania zasobami firmy należy upatrywać zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa, która może być spowodowana np. zamrożeniem zapasów, złą strukturą należności krótkoterminowych czy zbyt niskim stanem środków pieniężnych.

Po dokonaniu analizy aktywów obrotowych przedsiębiorstwa należy podjąć działania zmierzające do optymalizacji wielkości i struktury tych aktywów z punktu widzenia minimalizacji kosztów utrzymania, z uwzględnieniem takich czynników, jak: wielkość produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa, sytuacja na rynku zaopatrzeniowym, dostępność alternatywnych form finansowania działalności gospodarczej czy system dostaw – ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak terminy płatności, warunki płatności czy niezawodność jego funkcjonowania. Ważna jest także analiza zachowań konkurentów z branży oraz oferowanych przez nich produktów lub usług. Często bowiem zdarza się, że produkty czy usługi naszej firmy przegrywają z produktami konkurencji ze względu na chociażby wyższą proponowaną cenę czy niższą jakość za zbliżoną cenę.

Przedsiębiorstwa mające problemy z utrzymaniem płynności finansowej uciekają się często do zaciągania kredytu w banku. Ten sposób rozwiązania problemu nie zawsze jest jednak skuteczny i można uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych dla przedsiębiorstwa, dokonując gruntownej analizy zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmie. Kapitał obrotowy netto jest bowiem jedną z miar stopnia płynności finansowej przedsiębiorstwa, stanowiąc margines bezpieczeństwa przed skutkami niepewności, której źródeł należy upatrywać w otoczeniu firmy. Niepewność ta wiąże się przede wszystkim z poziomem popytu, terminowością dostaw oraz stopniem wywiązywania się kontrahentów z zobowiązań.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
1.67
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =

brak płynności finansowej to nie koniec firmy, można ją jeszcze uratować np. korzystając z usług firmy faktoringowej www.bibbyfinancialservices.pl

~ / 2012-08-02 15:37:13
oceń komentarz: (0) (0)