Co to jest faktura pro forma?

Firma    
ocena

W realizacji transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi często używa się określenia faktura pro forma. Pomimo, że faktura pro forma w polskim prawie nie jest uznawana za dokument potwierdzający sprzedaż, to jest często wykorzystywana i funkcjonuje w obrocie gospodarczym. Czym zatem jest faktura pro forma i czemu może służyć? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Co to jest faktura pro forma?

pixabay.com

Co to jest faktura pro forma i do czego służy?

Jak już zostało wspomniane, faktura pro forma nie dokumentuje zawartej transakcji, nie może być także dowodem pobrania przedpłaty czy zaliczki. Faktury proforma to swoista oferta zawarcia umowy sprzedaży produktu lub świadczenia  usługi. Tego typu faktury mogą służyć za potwierdzenie przyjęcia zamówienia jeszcze przed wpłaceniem zaliczki. Zdarza się, że faktura pro forma jest dokumentem na podstawie którego kontrahent opłaca zaliczkę po zawarciu umowy. W praktyce ten rodzaj dokumentu jest wykorzystywany również w celu umożliwienia nabywcy zapoznania się z warunkami transakcji handlowej i przedstawienia warunków oferty.

Co powinna zawierać faktura pro forma?

Faktura pro forma przypomina fakturę VAT i podobnie jak inne faktury powinna zawierać datę wystawienia, numer faktury, określenie stron umowy wraz z podaniem ich adresów, przedmiot umowy (towar, usługa), ilość zamówionych towarów, zleconych usług, cenę netto, stawku podatku, kwotę podatku, cenę brutto, termin zapłaty należności. Bardzo ważne jest aby dokument ten został zatytułowany „faktura pro forma”. Niejednokrotnie fakturę pro forma uzupełnia się także o NIP sprzedającego i kupującego. Warto podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej oraz nie będące płatnikami VAT zostały pozbawione Numeru Identyfikacji Podatkowej. NIP w przypadku tych osób zastępuje PESEL, co powoduje zmiany w formularzach faktur pro forma.

W jakim terminie powinna być wystawiona faktura pro forma?

W związku z tym, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym nie ma prawnie określonych terminów wystawienia tej faktury. Specyfika tej faktury powoduje, że w praktyce jest ona wystawiana przed wpłaceniem zaliczki lub przedpłaty przez nabywcę. Wpłata zaliczki nakłada bowiem na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej natomiast wydanie towaru lub wykonanie usługi powoduje konieczność wystawienia faktury VAT. Warto zatem podkreślić, że wystawienie faktury pro forma nie zwalnia z obowiązku wystawienia dokumentu księgowego jakim jest faktura VAT. Ponadto po wpłacie zaliczki lub przedpłaty wystawiający fakturę pro forma w ciągu 7 dni musi wystawić fakturę zaliczkową. Istotne jest, że faktura pro forma nie nakłada na żadną ze stron obowiązków podatkowych i nie jest uwzględniana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ani w rejestrze VAT. Gotowe wzory faktur pro forma są dostępne w internecie.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =