Czy leasing można spłacić wcześniej?

Firma    
ocena

Umowa leasingu jest zawierana na określony okres czasu. Na tej podstawie obliczane są wysokości opłat i rat leasingowych. Najbardziej korzystna sytuacją jest taka, kiedy umowa przebiega bez zakłóceń i po jej zakończeniu leasingodawca otrzymuje na własność środek trwały lub korzysta z prawa do jego zakupu.

Czy leasing można spłacić wcześniej?

photoxpress.com

Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje i leasingodawca może zechcieć zakończyć wcześniej umowę z leasingodawcą. Pozostaje więc pytanie, czy leasing można spłacić wcześniej i jakie są konsekwencje wcześniejszego zakończenia umowy.

Termin zakończenie umowy

Zakończenie umowy leasingowej przed upływem terminu, na jaki została zawarta, jest możliwy przy zachowaniu wymaganego przepisami minimalnego okresu jej trwania. Zgodnie z powyższym taka umowa powinna trwać nie krócej niż 40 % normatywnego czasu amortyzacji, który dla samochodów wynosi 2 lata (zarówno dla nowych jak i używanych środków transportu).

Wypowiadając umowę leasingu należy zachować zapisany w niej okres wypowiedzenia.

Dodatkowo należy pamiętać, że wcześniejsze zakończenie umowy wiąże się z koniecznością uregulowania opłat administracyjnych z tytułu zmiany warunków umowy leasingu.

Konsekwencje podatkowe

Pod względem podatkowym zakończenie umowy leasingu przed okresem dwóch lat pociąga za sobą drastyczne konsekwencje. Oznacza to anulowanie statusu umowy leasingu operacyjnego, a więc korekty kwot zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu. Również kwoty VAT powinny być skorygowane za cały okres trwania umowy leasingowej przed jej przerwaniem. Dla przedsiębiorcy jest to sytuacja zdecydowanie niekorzystna, poza jednym wyjątkiem, gdy następuje likwidacja firmy.

Wcześniejsza spłata leasingu

Nie tylko ze względów podatkowych najbardziej rozsądne wydaje się dopełnienie umowy i wykupienie środka trwałego zgodnie z pierwotnymi założeniami. Wówczas można też uzyskuje się bardzo niską, symboliczną wręcz cenę. Lecz jeśli mimo tego chcemy skrócić czas trwania umowy leasingowej rozwiązaniem może być sporządzeni aneksu do umowy. Wówczas można skrócić okres trwania umowy zawartej na 36 miesięcy do okresu 24 miesięcy. Wartość rat leasingowych zostanie przekalkulowana i szybciej spłacimy środek trwały, zachowując prawo do wykupienia go. Tym samym unikniemy komplikacji związanych z korektą kwot kosztów i wysokości zobowiązań podatkowych.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =

kto to pisał? jakiś analfabeta?

~ duh / 2014-02-11 12:51:28
oceń komentarz: (0) (0)