Czy lesasing się opłaca?

Firma    
ocena

Wielu rodzimych przedsiębiorców nadal odnosi się dość nieufnie do usług oferowanych przez firmy leasingowe. Takie nastawienie jest szczególnie widoczne wśród osób zarządzających mniejszymi firmami, które realizują tradycyjną politykę w zakresie wykorzystywania sprzętu IT, pojazdów oraz wszelkich urządzeń. Zakłada ona, że własność składnika majątku to kwestią nadrzędną. Przedsiębiorcy, którzy wykazują sceptyczny stosunek do powszechnej praktyki „brania w leasing” najczęściej obawiają się, że użytkowanie wypożyczonych aktywów ogranicza ich swobodę decyzyjną na rzecz finansującego. Trudno zaprzeczyć, że taki tok rozumowania jest słuszny. Warto jednak zadać sobie pytanie czy korzyści płynące z podpisania umowy leasingowej nie rekompensują pewnych ograniczeń w zakresie dysponowania majątkiem.

Czy lesasing się opłaca?

pixabay.com

Leasing czy kredyt?

Przedsiębiorstwa, które nie posiadają wystarczających środków na sfinansowanie zakupu nowych maszyn środków transportu lub urządzeń IT stają przed nieuniknionym dylematem odnośnie formy finansowania inwestycji. Warto wiedzieć, że skorzystanie oferty firm leasingowych jest uzależnione od zarówno sytuacji finansowej spółki jak i specyfiki potrzebnych składników majątku.

Generalnie przyjmuje się, że skorzystanie z leasingu jest opłacalne, gdy:

- istotna jest kwestia czasu potrzebnego, który upłynie od daty złożenia wniosku do dnia otrzymania danego składnika majątku (procedura leasingowa jest mniej czasochłonna);

- przedsiębiorca chciałby w najbliższej przyszłości skorzystać z kredytu bankowego (popisanie umowy leasingowej nie wpływa na ewidencje, która jest gromadzona w ramach Biura Informacji Kredytowej);

- zaspokojenie wymagań banku w kwestii niezbędnych zabezpieczeń mogłoby stanowić problem;

- firma chciałaby uniknąć formalności związanych z zakupem i rejestracją pojazdu (tymi kwestiami zajmują się leasingodawcy);

- przewidywany czas użytkowania potrzebnego majątku trwałego jest stosunkowo krótki i szybko utraci on swoją przydatność ze względu na postęp technologiczny (czyli występuje tak zwane zużycie moralne);

- przedsiębiorstwo nie posiada możliwości, aby zgodnie z prawem zutylizować urządzenia oraz maszyny po okresie użytkowania (leasingodawca jest zobowiązany do obioru przedmiotu umowy po jej wygaśnięciu jeżeli nie dojdzie do odkupu);

- możliwość zaliczenia całości rat w koszty uzyskania przychodu w przypadku leasingu operacyjnego jest bardziej korzystna z podatkowego punktu widzenia, aniżeli alternatywa w postaci dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla majątku finansowanego kredytem i zaliczanie odsetek jako kosztów podatkowych;

- firma rozważa kredyt lub leasing finansowy, a efekty zaliczenia części odsetkowej rat leasingowych przewyższają korzyści fiskalne uzyskiwane w przypadku kredytu (odsetki bankowe jako koszt uzyskanie przychodu).

Dylemat konsumenta

W przypadku niezbyt popularnych w naszym kraju umów o tak zwany leasing konsumencki podstawowe kryterium wiąże się z możliwością uzyskania konwencjonalnego kredytu (na przykład samochodowego). Problemy w tej kwestii najczęściej dotyczą osób, które nie mogą się wykazać dostatecznym stażem pracy, bądź są zatrudnione na podstawie tak zwanych umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Warto pamiętać, że osoba użytkująca daną rzecz staje się prawowitym właścicielem pojazdu dopiero po spłacie ostatniej raty, co prócz dyskomfortu psychicznego rodzi poważne konsekwencje w zakresie wypłaty ewentualnych odszkodowań.

A co Wy myślicie o leasingu? Opłaca się czy nie? Podzielcie się opinami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =