Działania marktingowe w firmie

Firma    
ocena

W warunkach zaostrzonej konkurencji, w jakich funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa bez działań marketingowych przetrwanie i rozwój firmy na rynku w zasadzie nie jest możliwy. Nie każde działanie marketingowe przynosi jednak równie korzystne rezultaty, niektóre akcje promocyjne mogą być wręcz szkodliwe dla konkurencyjności organizacji.

Działania marktingowe w firmie

stockvault.com

Wysoki koszt akcji marketingowych nie zawsze przekłada się na ich skuteczność. Marketing jest specyficzną funkcją przedsiębiorstwa, o której powodzeniu decyduje skoordynowanie wielu czynników. Jakie elementy decydują zatem o skuteczności działań marketingowych? Przedstawiamy te najważniejsze.

Zbieżność ze specyfiką przedsiębiorstwa

To, w jaki sposób i z jaką intensywnością prowadzone będą akcje promocyjne bezpośrednio wpływa na postrzegany charakter organizacji. Podejmując działania marketingowe przedsiębiorstwo powinno mieć jasno sprecyzowaną wizję przyszłości oraz określoną tożsamość i kulturę organizacji.

Organizacja powinna zidentyfikować aspiracje i możliwości uczestników organizacji, by marketing był zgodny z celami strategicznymi i zamierzeniami organizacji. Każde działanie podejmowane na rynku powinno wyrażać przekonania i wartości charakteryzujące kulturę organizacyjną.

Zasadniczo zatem firmy zmierzające do dynamicznej ekspansji rynkowej, aspirujące do zajęcia pozycji lidera rynkowego powinny prowadzić intensywniejsze działania marketingowe. Wybór konkretnych sposobów promocji powinien zawsze uwzględnić specyfikę przedsiębiorstwa i jego cele strategiczne.

Połączenie różnorodnych przedsięwzięć marketingowych

Wybór działań marketingowych jest niezwykle często podejmowany pod wpływem przykładowo niewykorzystanych zasobów. Jakże często wybór techniki marketingowej np. w postaci akcji ulotkowej wynika z dostępności materiałów niezbędnych do jej realizacji tj. papieru, tuszu, pracownika odpowiedzialnego za wymyślenie sloganów reklamowych.

W marketingu zasadniczo niezbędne jest stosowanie różnorodnych technik, gdyż pojedyncze przedsięwzięcia rzadko kiedy się sprawdzają. Zestawienie różnych sposobów prowadzenia działań marketingowych określa się jako tzw. marketing mix. W zakresie marketingu nie chodzi zatem o to by wybrać jedno działanie, konieczny jest wybór całego kompleksu działań

Systematyczność

Działania marketingowe służą kształtowaniu wizerunku firmy w otoczeniu. Tworzenie swoistego image firmy wymaga czasu. Marketing należy zatem do tych funkcji przedsiębiorstwa, które wymagają regularności. Aby przekaz marketingowy zapadł w pamięć potencjalnym odbiorcom musi być systematycznie powtarzany, gdyż tylko wówczas dojdzie do jego utrwalenia.

Działania marketingowe nie mogą być podejmowane, tylko dlatego, że pracownik akurat ma to czas i może przeznaczyć go na planowanie i przeprowadzenie promocji.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =