Ekwiwalent za telefon prywatny do celów służbowych

Firma    
ocena

Często zdarza się, że pracownicy wykorzystują prywatne telefony do celów służbowych i dostają za to ekwiwalent pieniężny. Wówczas rodzą się wątpliwości, czy kwoty ekwiwalentu powinny podlegać opodatkowaniu.

Ekwiwalent za telefon prywatny do celów służbowych

photoxpress.com

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza bowiem, że przychody stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz innych świadczeń nieodpłatnych.

Ekwiwalent zwolniony z PIT

Jednak ta sama ustawa precyzują kwestię ekwiwalentów w sposób następujący. Jeśli pracownik korzysta z własnego telefonu, wówczas zastosowanie znajduje art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT, który zwalnia z obowiązku podatkowego ekwiwalent pieniężny za materiały, narzędzia i sprzęt, który jest własnością pracownika, nie pracodawcy, jednak jest wykorzystywany do realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Tym samym ekwiwalent za używanie telefonu prywatnego pracownika do celów służbowych może zostać zwolniony z PIT pod warunkiem udokumentowania sposobu korzystania z niego.

Kwota ekwiwalentu

Wartość ekwiwalentu za rozmowy telefoniczne wykonywane na rzecz firmy z telefonu prywatnego pracownika powinna być obliczona na podstawie rzeczywiście poniesionego wydatku pracownika i w należyty sposób udokumentowana. Jako dowód służyć będzie faktura za telefon wystawiona na rzecz pracownika oraz wykaz rozmów telefonicznych z danego numeru, pozwalający na wyraźne rozgraniczenie, które połączenia dotyczyły kwestii służbowych, a które spraw prywatnych pracownika.

Gdyby zdarzyło się tak, że pracownik ustali z pracodawcą zwrot zryczałtowanej kwoty w ramach ekwiwalentu, w stałej wysokości, niezależnej bezpośrednio od liczby i długości trwania rozmów służbowych, wówczas urząd skarbowy może zakwestionować możliwość stosowania zwolnienia z PIT. Podstawą działania urzędu będzie brak realnej możliwości skontrolowania, czy telefon użytkowany był w celach służbowych, czy też nie. Nie będzie też można ustalić, jaka była wartość tych rozmów, które dotyczyły spraw zawodowych.

Interpretacje organów skarbowych

Mimo wątpliwości, interpretacje urzędu skarbowego wskazują na możliwość skorzystania ze zwolnienia z PIT kwot ekwiwalentu za rozmowy telefoniczne. Należy jednak bezwzględnie pamiętać o konieczności prowadzenia stosownej dokumentacji, z której będzie jasno wynikało, jaka wartość rozmów dotyczy spraw służbowych.

Osoby pobierające omawiany ekwiwalent powinny pamiętać też, że przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych nie należy wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =