Etyka w prowadzeniu firmy

Firma    
ocena

Etyka jako dział filozofii, jest nauką o moralnym postępowaniu. Etyka ma na celu wskazywanie na działania właściwe moralnie z filozoficznego punktu widzenia oraz zrozumienie w jaki sposób dochodzi do tworzenia praw moralnych. Ponadto dzięki etyce można rozpatrzyć, jakie są rezultaty przestrzegania lub ignorowania praw moralnych.

Etyka w prowadzeniu firmy

photoxpress.com

Funkcjonuje wyodrębniona z całej dziedziny część - etyka biznesu, która zajmuje się zasadami postępowania w obszarze szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Wielu teoretyków i praktyków zarządzania podkreśla, że zachowywanie zasad moralności może zapewnić przedsiębiorstwu pomyślność i zysk. Czy etyczność podczas prowadzenia działalności gospodarczej może organizacji pomóc osiągnąć sukces? Przedstawiamy najistotniejsze kwestie.

Podejście interesariuszy jako wyraz zmiany patrzenia na cele przedsiębiorstwa

U zarania myśli o efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa leżało przekonanie, że ma ono przynosić zyski jedynie właścicielowi. Z upływem czasu i zmianie uwarunkowań działalności myślenie o celu głównym przeszło przez maksymalizację wartości firmy dla akcjonariuszy, aż po uznanie konieczności zaspokojenia potrzeb, wszystkich grup zainteresowanych tym jak działa firma. Grupy, których szczególnie dotyczy funkcjonowanie organizacji jako podmiotu rynkowego określono mianem interesariuszy, uznając jednocześnie, że efekty działalności przedsiębiorstwa mają służyć im w równym stopniu jak właścicielom.

Do interesariuszy poza właścicielami i udziałowcami zalicza się pracowników, społeczeństwo, odbiorców, dostawców, kontrahentów, a nawet rywali rynkowych. Idea ta ma skłonić przedsiębiorców do nabycia przekonania o konieczności zachowywania etyki,  dostarczania korzyści i troszczenia się o możliwie najszerszą grupę podmiotów w różny sposób związanych z organizacją.

Etyka w działalności organizacji

Zagadnienia moralności, uczciwości podczas prowadzenia działalności biznesowej zyskują coraz większe znaczenie. Ma to wyraz zasadniczo w tworzeniu kodeksów i programów etycznych oraz wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Zwracanie uwagi na kwestie etyczne wynika ze swoistej utraty wiarygodności instytucji i przedsiębiorstw, które dla efektywnego postępowania tego potrzebują. Etyka biznesu jako dziedzina nauki powstała w XIX w. jednak poruszanie kwestii uczciwego wynagradzania, wyceniania towarów i właściwego gospodarowania zasobami była obecna w nauce od starożytności.

Następnie dodano do niej zasady tworzenia odpowiednich warunków pracy, przestrzegania ekologii, odpowiedzialności przedsiębiorstw za jakość towarów i usług oraz posunięcia wobec kontrahentów. Powstają specjalne organizacje działające na skalę międzynarodową. A wszystko to dlatego, że przedsiębiorstwa postępujące uczciwie i stosujące się do zasad z całą pewnością są lepiej postrzegane przez społeczeństwo, obdarzane zaufaniem, a co za tym idzie łatwiej pozyskują lojalnych klientów i partnerów współpracy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =