Firma w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Firma    
ocena

Przedsiębiorcy często lokalizują siedzibę prowadzonej firmy we własnym mieszkaniu lub domu. Wybór takiego rozwiązania wynika zasadniczo z możliwości obniżenia kosztów działalności. Podejmując decyzję o zlokalizowaniu firmy w mieszkaniu lub domu, należy wziąć pod uwagę, że zmianie może ulegnąć stawka opodatkowania tej nieruchomości. W jaki sposób przeznaczenie lokalu na potrzeby działalności gospodarczej może zatem wpłynąć na podatek od nieruchomości? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Jaką stawką opodatkowane są nieruchomości?

Warto podkreślić, że nieruchomości wykorzystywane przy prowadzeniu działalności gospodarczej są opodatkowane według najwyższej stawki. Obecnie najwyższa stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 0,70 zł, natomiast wysokość stawki w przypadku zajęcia całości lub części nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej to 21,94 zł. Za nieruchomości uznaje się w tym przypadku grunty, budynki i budowle. Zatem jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w całym mieszkaniu/ domu obowiązuje najwyższa stawka podatku. W przypadku wykorzystywania części mieszkania najwyższą stawką opodatkowana jest tylko część przeznaczona na działalność gospodarczą.

W jaki sposób można uniknąć płacenia najwyższej stawki podatku za nieruchomości wykorzystywane w działalności gospodarczej?

Warto nadmienić, że najwyższa stawka opodatkowania nieruchomości obowiązuje jedynie wówczas, gdy mieszkanie lub dom jest wykorzystywane jedynie do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie na przykład do celów mieszkalnych. Wykazanie, że lokal, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza wykorzystywany jest także do celów mieszkalnych, skutkuje opodatkowaniem nieruchomości według odpowiedniej, niższej stawki.

Jakie organy należy poinformować o zmianie przeznaczenia nieruchomości tj. wykorzystania jej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości opodatkowania nieruchomości należy zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu podatkowego (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Podwyższenie stopy opodatkowania następuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie.

 

Źródła:

[1] Czy firma w mieszkaniu to wyższy podatek od nieruchomości?, Wykonawca.pl, dostępny w Internecie: http://www.wykonawca.pl/eprawnik/czytaj/Czy_firma_w_mieszkaniu_to_wyzszy_podatek_od_nieruchomosci,0713054001277655906.html.
[2] Agnieszka Zawadzka, Firma w domu: pięć sposobów na niższe podatki, Money.pl, dostępny w Internecie: http://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/firma;w;domu;piec;sposobow;na;nizsze;podatki,205,0,688589.html.

Planujecie w ten sposób zarejestrować swoją firmę? Jaka stawka opodatkowania będzie Was dotyczyła?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =