Formalności przy koncie firmowym

Firma    
ocena

Założenie firmowego rachunku bankowego nie jest skomplikowane. Można je otworzyć zaraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w odpowiednim Urzędzie Gminy lub Miasta.

Formalności przy koncie firmowym

freeimages.co.uk

Konto tradycyjnie

Pierwszym sposobem otworzenia konta firmowego jest tradycyjne pójście do placówki banku i wypełnienie właściwego formularza. Wymaga to od przedsiębiorcy, aby poświecił około godziny swojego czasu, maksymalnie kilku godzin, jeśli siedziba banku jest oddalona i zdarzy się trafić na kolejkę. Aby założyć rachunek firmowy absolutnie niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz numeru NIP. Niektóre banki wymagają też posiadania pieczątki firmowej, ale wiele banków odchodzi już od tego zwyczaju.

Rachunek bankowy online

Drugim sposobem jest założenie konta jest skorzystanie z Internetu. W tym celu należy odwiedzić stronę www wybranego banku i wypełnić formularz online, który jest od razu przesyłany do banku. Cały proces trwa zaledwie kilkanaście minut bez konieczności wychodzenia z siedziby firmy. Jednak mimo tego do banku należy dostarczyć dokumenty poświadczające wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON oraz NIP, w niektórych wypadkach również kopię dowodu osobistego. W tym wypadku odbywa się to najczęściej za pośrednictwem kuriera przysłanego przez bank, który przywożąc oryginał umowy w bankiem odbiera kopie wymaganych dokumentów.

O numerze rachunku bankowego wykorzystywanego przez przedsiębiorcę do rozliczeń firmowych należy powiadomić Urząd Skarbowy na druku CEIDG-1. Trzeba go również zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZBA. Z podanych numerów kont należy w przyszłości przekazywać zobowiązania podatkowe i składki ZUS.

Zmiana konta

Wybór konta może rzutować na efektywność prowadzonych transakcji. Zmiana banku i numeru rachunku oczywiście jest możliwa w każdej chwili jednak bardzo uciążliwa dla firmy, szczególnie tej, która współpracuje z wieloma kontrahentami. Informacja o nowym numerze rachunku powinna być podkreślona w korespondencji handlowej oraz na fakturach. Powinna być widoczna, aby uniknąć nieporozumień i problemów z przesyłaniem płatności. Przy dokonywaniu takich zmian należy też pamiętać o konieczności powiadomienia Urzędu Skarbowego i ZUS. W tym celu wykorzystuje się te same formularze, które wypełniane są przy pierwszym zgłoszeniu, zaznaczając, że jest to aktualizacja danych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =