Formalności przy odpisie KRS

Firma    
ocena

Skrót KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony w danym województwie lub jego części przez sądy rejonowe. Do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym można uzyskać wgląd za pomocą internetu, jednak w niektórych procedurach sądowych konieczne jest przedstawienie odpisu z KRS w formie dokumentu. W jaki sposób można uzyskać odpis z Krajowego Rejestru Sądowego? Podajemy kluczowe wskazówki.

Formalności przy odpisie KRS

pixabay.com

Jakie podmioty są wpisywane do rejestru oraz jakie są rodzaje odpisów z KRS?

Do KRS wpisywane są: spółki jawne; spółki partnerskie; spółki komandytowe; spółki komandytowo - akcyjne; spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.); spółki akcyjne (S.A.); spółdzielnie; jednostki  badawczo-rozwojowe; towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych; oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Odpis jest dokumentem zawierającym wszystkie podstawowe informacje o spółce, wskazuje m.in. na: formę i przedmiot prowadzonej działalności, sposób reprezentacji spółki, członków organów spółki, siedzibę, dokładny adres spółki, funkcjonujące oddziały oraz istnienie ewentualnych prokurentów. Ponadto dzięki odpisowi z KRS można zapoznać się z kondycją finansową spółki, uwzględniane jest w nim bowiem zadłużenie podmiotu (głównie zobowiązania publiczno - prawne).

Z Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać następujące odpisy:

- Aktualny, który ukazuje jedynie obecny stan prawny;

- Zupełny przedstawia wszystkie informacje i zmiany zarejestrowane w rejestrze danego podmiotu.

Co jest niezbędne aby uzyskać odpis z KRS?

Po odpis z KRS należy zgłosić się do dowolnego sądu rejonowego prowadzącego rejestr przedsiębiorców lub do oddziału Centralnej Informacji KRS. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego jest wydawany na podstawie złożonego wniosku, który można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub uzupełnić na odpowiednim formularzu w sądzie. Dla uzyskania zarówno aktualnego, jak i pełnego odpisu z KRS należy przedstawić numer pod jakim figuruje dany podmiot w KRS, nie ma bowiem możliwości uzyskania odpisu w oparciu o firmę lub REGON. Numer ten można pozyskać odnajdując podmiot w rejestrze on-line na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Uzyskanie odpisu z KRS wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł za odpis aktualny i 60 zł za odpis pełny.

 

 

Źródła:

[1] Adam Kret, Jak uzyskać odpis z krajowego rejestru sądowego?, WieszJak.pl biznes, dostępny w Internecie: http://spolki.wieszjak.pl/rejestr-przedsiebiorcow/214210,Jak-uzyskac-odpis-z-krajowego-rejestru-sadowego.html.

[2] Łukasz Matys, Jak uzyskać odpis z Krajowego Rejestru Sądowego?, WieszJak.pl biznes, dostępny w Internecie: http://przedsiebiorca-w-sadzie.wieszjak.pl/dokumenty/210482,Jak-uzyskac-odpis-z-Krajowego-Rejestru-Sadowego.html.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =