Inwestycja w wizerunek firmy

Firma    
ocena

Wizerunek jest w pewnym sensie nieuchwytny i trudny do zmierzenia, ale w istotny sposób oddziałuje na efektywność działania firmy. Samo tworzenie korzystnego wizerunku jest długotrwałe i wymagające złożonych przedsięwzięć, ale firmy o pozytywnym wizerunku czerpią z tego tytułu niebywałe korzyści.

Inwestycja w wizerunek firmy

photoxpress.com

Korzystny wizerunek nie jest czymś danym raz na zawsze, w wyniku niepochlebnych opinii o jakości produktów lub przekraczaniu granic etyki postępowania firma może go utracić. Dlaczego warto tworzyć i utrzymywać pozytywny wizerunek firmy? Oto najistotniejsze kwestie.

Po co właściwie kreować pozytywny wizerunek?

Rozpoznawalność jest cechą, dzięki której firma zyskuje pozycję na rynku. Wraz ze wzrostem rozpoznawalności marki przedsiębiorstwo „pnie” się w kierunku zdobycia dominującej nad innymi firmami pozycji lidera. Rozpoznawalności nie jednak można uzyskać w inny sposób niż poprzez ukształtowanie nasuwającego pozytywne skojarzenia wizerunku. Wizerunek sam w sobie jest reklamą, dlatego dzięki niemu firma może przeznaczyć część nakładów przeznaczanych na promocję przykładowo na podniesienie jakości produktów i usług. Ponadto wizerunek to swoista przepustka także do zaistnienia w innych branżach. Brak odpowiedniego „zaprezentowania” się w jednym obszarze działalności utrudnia bowiem wejście do innych.

Wizerunek a zaspokojenie potrzeb interesariuszy

W dzisiejszych czasach dość powszechne jest przekonanie o tym, że dla firmy najważniejszy powinien być klient. Nasilenie orientacji marketingowej współczesnych przedsiębiorstw doprowadziło do koncentracji na potrzebach klienta i dążeniu do ich zaspokajania w jak najwyższym stopniu. Na „dalszy plan” zeszło natomiast zadowolenie innych grup z jakimi współpracuje firma czyli tzw. interesariuszy.

Współczesne trendy w zarządzaniu jednoznacznie wskazują jednak, że wszyscy interesariusze  tj. pracownicy, dostawcy, odbiorcy, udziałowcy, społeczeństwo mają bezpośredni wpływ na to jak postrzegana jest firma. Współczesne firmy powinny zatem troszczyć o zaspokojenie potrzeb klienta, ale także pójść o krok dalej i zadbać również o zadowolenie innych grup, które z nimi współpracują. Zadowolenie interesariuszy jest bowiem najbardziej wiarygodnym i najskuteczniejszym sposobem promocji.

Jak zadowalać interesariuszy?

Warto zdać sobie sprawę, co jest szczególnie istotne dla poszczególnych grup interesariuszy by poprzez ich zadowolenie kształtować pozytywny wizerunek firmy:

- Udziałowcy dążą do maksymalizacji wartości firmy w długim okresie czasu.

- Pracownikom zależy na bezpieczeństwie zatrudnienia, odczuwaniu satysfakcji z pracy i poczuciu należytego wynagrodzenia.

- Dostawcy oczekują korzystnych i stabilnych warunków współpracy.

- Odbiorcy chcą zmaksymalizować korzyści z zakupu, a więc otrzymać możliwie najwyższą jakość za najkorzystniejszą cenę.

- Społeczeństwo oczekuje od firm wsparcia i czynnego udziału w ich życiu.

Powyższy zbiór nie wyczerpuje możliwości zaspakajania potrzeb interesariuszy, ale wskazuje kierunki działań i ma na celu zachęcać firmy do podejmowania wysiłku na rzecz kształtowania w ten sposób wizerunku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =