Jak finansować stowarzyszenia?

Firma    
ocena

W jaki sposób mogą być finansowane stowarzyszenia?

Jak finansować stowarzyszenia?

photoxpress.com

Stowarzyszenia mogą finansować swoją działalność z następujących źródeł:

- składki członkowskie - warto zaznaczyć, że jest to obowiązek członka stowarzyszenia i we związkach stowarzyszeń. Nie uiszczanie składek jest to jedną z najczęstszych przyczyn pozbawiania członkostwa w stowarzyszeniu;

- spadki i zapisy - stowarzyszenia jako osoby prawne nie płacą podatku od spadku i darowizn. Oba zagadnienia reguluje Kodeks Cywilny. W przypadku darowizn (pieniężnych lub darów rzeczowych) należy pamiętać, że powinna być zawarta odpowiednia umowa pomiędzy przekazującym (osobą fizyczną lub prawną) a stowarzyszeniem. Strony te są nazywane darczyńcą i obdarowanym. Stowarzyszenie jest zobowiązane do wyszczególnienia tych informacji w zeznaniu podatkowym, jeśli jednorazowa kwota darowizny przekroczyła 15 tysięcy złotych lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł. Oprócz tego informacje o darowiznach powinny zostać udostępnione opinii publicznej oraz zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego. Stowarzyszenia, których dochody nie przekraczają 20 tysięcy złotych są zwolnione z tego obowiązku;

- dotacje ze środków publicznych i prywatnych - są to granty, które stowarzyszenia wygrywają w ramach konkursów, organizowanych przez samorządy, administrację publiczną i podmioty prywatne. Od chwili wejścia Polski w struktury unijne stowarzyszenia korzystają także z dotacji w ramach funduszy unijnych. Obecnie jest to jedna z najbardziej popularnych form zdobywania środków finansowych na działalność stowarzyszeń;

- 1% - podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowej. Przywilej ten mają te stowarzyszenia, które posiadają status OPP, czyli organizacji pożytku publicznego). Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę organizacji i jej numer w KRS-ie;

- dochody w ramach działalności odpłatnej - jest to działalność zgodna ze statutem, za którą organizacja pobiera wynagrodzenie. Nie może być ono wyższe niż koszty tej działalności. W praktyce oznacza to, że na tych działaniach nie wolno osiągać zysku;

- działalność gospodarcza - może ją prowadzić stowarzyszenie, ale uzyskany dochód musi zostać przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia. Zgodnie z polskim ustawodawstwem jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

- warto jeszcze wspomnieć o sponsoringu, zbiórkach, dochodach z majątku organizacji, kapitale żelaznym, inwestycjach kapitałowych, nawiązkach sądowych oraz kredytach i pożyczkach.

Z których ze sposobów finansowania stowarzyszenia korzystacie? Dodalibyście coś do powyższej listy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =