Jak opatentować znak towarowy?

Firma    
ocena

Każdy, kto pamięta początki „wolnego rynku” w Polsce, z pewnością nie zapomni, jaką gratką było udanie się na każdy pobliski bazar i za niewielką kwotę ubranie się w najnowsze fasony „markowych” spodni Levis, dresu Adidas, adidasów Puma czy koszulki Diesel. Jak ustrzec swoją markę przed „podróbkami”? Jak zarejestrować swój znak towarowy?

Jak opatentować znak towarowy?

photoxpress.com

Mimo upływu czasu i uregulowania kwestii walki z bezprawnie kopiowanymi produktami w wielu ustawach, takich jak ustawa prawo własności przemysłowej, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów czy ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, proceder podrabiania znaków towarowych nadal kwitnie w najlepsze, choć przybrał on już zgoła odmienną postać niż 20 czy 10 lat temu. Wśród najczęściej podrabianych towarów znajdują się nie tylko ubrania, ale także produkty codziennego użytku, sprzęt elektryczny, perfumy i kosmetyki, alkohole, zegarki i biżuteria czy sprzęt komputerowy.

Dlaczego zatem tak często nasz znak towarowy tak bardzo „podoba się” konkurencji, że ta w sposób świadomy naśladuje jego kształt, kolorystykę, czy nawet krój liter? Odpowiedź jest prosta: znak towarowy pozwala konsumentom odróżniać produkty od siebie. Jest cenny, ponieważ dobrze wypromowany może zyskać wysoką wartość, wzmacniając pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Znany znak towarowy oznacza zazwyczaj dla potencjalnego klienta bezpieczeństwo, zaufanie i luksus. A podróbka, nawet i nieudolnie wykonana, daje namiastkę tego uczucia.

Czym jest znak towarowy? Można go określić jako znak graficzny (którym jest zazwyczaj wyraz, kompozycja kolorystyczna czy rysunek), określoną melodię lub sygnał dźwiękowy, który w jednoznaczny sposób pozwala odróżnić towar jednego przedsiębiorstwa od towaru tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Służy on celom reklamowym przedsiębiorstwa. Celem znaku towarowego jest zapewnienie towarowi lub usłudze, którego dotyczy, ochrony przez związanie oznaczenia z określonym produktem lub usługą.

Rejestracja znaku towarowego nie stanowi trudnej procedury. Dokonuje się tego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia tego można dokonać osobiście lub przez swojego pełnomocnika. Zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego powinno obejmować przede wszystkim podanie, zawierające dane zgłaszającego, wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy bądź wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, określenie znaku towarowego oraz wskazanie towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony. Ponadto należy dołączyć fotografie lub odbitki znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku (lub rysunków) albo kompozycji.

Dzięki rejestracji znaku towarowego inne osoby nie mogą go legalnie wykorzystywać bez zgody właściciela. W tekstach i reklamach często widzi się symbol TM obok napisu lub obrazka, który jest uważany przez firmę za jej znak towarowy, lub symbol ® oznaczający, że znak został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze znaków handlowych.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =