Jak przekazywać złe wieści pracownikom?

Firma    
ocena

Obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują w trudnych warunkach. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna niekorzystnie wpływa na popyt na produkty i usługi, płynność finansową tracą kontrahenci, atmosfera niepewności i niepokoju niejednokrotnie wręcz uniemożliwia współdziałanie załogi pracowniczej.

Jak przekazywać złe wieści pracownikom?

dreamstime.com

W takich okolicznościach każda niepokojąca informacja o kondycji przedsiębiorstwa może jeszcze obniżyć morale zespołu oraz utrudnić współpracę. Zatajenie informacji na temat firmy może jednak przysporzyć kierownictwu istotnych problemów, dlatego należy nabyć umiejętność właściwego przekazywania „złych” wieści. Jak przekazywać niepokojące informacje pracownikom? Przedstawiamy kluczowe wskazówki.

Polityka jawności informacji

Posiadanie informacji dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa gwarantuje swoistą przewagę nad uczestnikami organizacji, którzy tych informacji nie posiadają. Menedżerowie, dysponujący najczęściej przewagą informacyjną obawiają się często jej utraty, gdyż wówczas stawiają się niejako „na równi” z tymi, którym mają przewodzić. Informacje o kondycji przedsiębiorstwa należą jednak do tego typu informacji, które powinny być powszechnie dostępne dla wszystkich zatrudnionych.

Przemilczanie takich kwestii podobnie jak ukrywanie informacji powoduje ich zniekształcenie, rodzą się wówczas wątpliwości, spekulacje, powstają pogłoski, plotki, niepokoje mogące doprowadzić do paniki, strajków, które z kolei mogą zakłócić lub uniemożliwić funkcjonowanie organizacji. Dzielenie się informacjami o sytuacji w firmie z podwładnymi może zatem wręcz decydować o wyjściu z kryzysu „obronną ręką”.

Sposoby przekazywania „złych” wieści

Podstawową zasadą o jakiej trzeba pamiętać jest to, aby poważne sprawy poruszać możliwie jak najwcześniej zanim dojdzie do kategorycznych posunięć takich jak zwolnienia, likwidacje. Trudne sprawy należy przedstawiać możliwie „chłodno”, nie oddziałując na emocje, należy jednak kierować się ogromnym wyczuciem i delikatnością, szczególnie jeżeli chodzi o tak drażliwe kwestie jak pozbawianie zatrudnienia. Wskazane jest aby na taką rozmowę wyjaśniającą wygospodarować więcej czasu, by móc w razie potrzeby udzielać wyjaśnień, rozwiewać wątpliwości.

Po rozmowie z zatrudnionymi sytuacja powinna być dla zatrudnionych zupełnie jasna i klarowna, należy wskazać przyczyny zapadnięcia określonych decyzji i osoby odpowiedzialne za ich podjęcie. Jeżeli przekazywana informacja może mieć negatywny wpływ na motywację pracowników warto zapewnić o tym, że decyzje o obniżaniu pensji czy zwalnianiu będą podejmowane dopiero w ostateczności. Dodatkowo warto ukazać skutki trudności dla bieżącego funkcjonowania, ewentualne zmiany priorytetów i celów do realizacji.

Przekazywaliście kiedyś pracownikom złe wieści? W jaki sposób to zrobiliście?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =