Jak rozliczać samochód firmowy?

Firma    
ocena

Samochód ciężarowy czy osobowy? Co i kiedy można odliczyć od podatku? Jak ustalić wartość początkową i prawidłowo prowadzić dokumentację kosztową pojazdu? Jak zabezpieczyć się w przypadku używania auta przez pracownika firmy? Te i wiele innych pytań pojawia się z chwilą zakupu samochodu firmowego.

Pierwszą ważną z punktu widzenia podatkowego decyzją jest wybór rodzaju pojazdu. W zależności od tego, czy będzie to auto osobowe, czy ciężarowe, wydatki na jego eksploatację - zarówno w zakresie podatku dochodoweg,  jak i VAT - będą różnie rozliczane. Oba typy pojazdów zakupione na firmę stają się środkiem trwałym co pozwala zakwalifikować wydatki związane z jego użytkowaniem i eksploatacją do kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów związanymi z takimi pojazdami, będą przede wszystkim odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, napraw czy części eksploatacyjnych.

Amortyzacja pojazdu

Jeszcze przed wpisem nabytego auta do ewidencji środków trwałych konieczne jest ustalenie wartości początkowej pojazdu (wydatki na zakup auta - cena zakupu, koszty rejestracji itp.) od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne. W przypadku samochodów osobowych kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne ustalone od wartości samochodu nieprzewyższającej równowartość 20.000 euro, podczas gdy odpisy te dotyczące samochodów ciężarowych obejmują ich całą wartość początkową. Zarówno dla samochodów osobowych jak i ciężarowych, podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 20%. W niektórych sytuacjach przedsiębiorca może zastosować stawkę indywidualną w wysokości 40% musi on jednak udowodnić iż samochód przez niego nabyty był wykorzystywany przez poprzedniego właściciela co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Podatek VAT

W zakresie podatku VAT prawo do odliczenia przysługuje przy zakupie auta ciężarowego w pełnej wysokości, ustawodawca przewidział natomiast ograniczenia w stosunku do samochodów o masie do 3,5 tony. Kwotę podatku naliczonego, który można odliczyć w deklaracji VAT, stanowi tylko 60% podatku widniejącego na fakturze zakupu samochodu osobowego, kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć 6000 zł a nieodliczona część podatku VAT zwiększa wartość początkową pojazdu oraz jest odliczana w odpisach amortyzacyjnych. Przedsiębiorcy często mają wątpliwości dotyczące faktur kosztowych za paliwo, należy pamiętać iż w przypadku zakupu paliwa silnikowego, oleju napędowego lub gazu do samochodów osobowych nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT, wydatek taki stanowi koszt uzyskania przychodu w kwocie brutto, czyli zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku samochodów ciężarowych podatnik ma natomiast możliwość dokonywania odliczeń podatku z faktury za paliwo.

Samochód służbowy dla pracownika

Przepisy prawa pracy nie narzucają pracodawcy żadnej określonej formy przekazania pracownikowi samochodu do celów służbowych. Do najczęstszych rozwiązań należy protokół zdawczo-odbiorczy zawierający takie informacje jak: określenie storn, dane dotyczące powierzanego pojazdu i ramy czasowe, w których pracownik będzie użytkował samochód służbowy; zasady użytkowania samochodu i sposób rozliczania paliwa, odpowiedzialność materialna pracownika za pojazd czy informacja o sposobie zwrotu auta. Niekiedy zdarza się iż pracodawca umówi się z pracownikiem iż ten będzie używał swojego prywatnego samochodu do celów służbowych, wówczas również warto spisać stosowny dokument najlepiejw formie umowy określający warunki takiego korzystania, a przede wszystkim sposobu i zwrotu kosztów.

Ubezpiecz firmowy samochód

Obowiązkowym ubezpieczeniem w przypadku samochodów jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, czyli ubezpieczenie OC. Rolą tego ubezpieczenia jest uchronienie posiadacza samochodu od skutków finansowych szkód wyrządzonych innym osobom. Nie ma natomiast obowiązku objęcia samochodu firmowego ubezpieczeniem autocasco, gdyż jest to ubezpieczenie dobrowolne. Jednakże obowiązek takiego ubezpieczenia wynikać może z umowy leasingu czy umowy kredytowej bankiem. Warto również rozważyć wykupienie ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera (NW).

Posiadacie samochody firmowe? Ile i jakie? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Witam-Jak d?ugi jest okres aroctyzamji samochodu.-Czy okres aroctyzamji jest zale?ny od tego ?e jest to nowy pojazd czy u?ywany?Pozdrawiam

~ Witam-Jak d?ugi jest okres aroctyzamji samoch / 2012-03-01 20:31:49
oceń komentarz: (0) (0)