Jak sobie radzić z nieuczciwą konkurencją?

Firma    
ocena

Na czym polega nieuczciwa konkurencja i jak się przed nią bronić? Czy z procederem, którego każdy z nas może doświadczyć „na własnej skórze”, kupując towar oznaczony w sposób wprowadzający nas w błąd, stając się „ofiarą” stosowanej nieuczciwej promocji i reklamy, można w skuteczny sposób walczyć?

Jak sobie radzić z nieuczciwą konkurencją?

photoxpress.com

W okresie spowolnienia koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują nowych strategii w celu poprawienia swojej pozycji konkurencyjnej lub utrzymania się na rynku, na którym do tej pory funkcjonowały. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą, wywołaną światowym kryzysem finansowym, dotychczasowe metody poprawy konkurencyjności, bazujące chociażby na stosowaniu tradycyjnych działań marketingowych czy wdrażania zasad public relations, już nie wystarczają. Stąd coraz częściej można zaobserwować, że w walce o rynek i klientów przedsiębiorcy często dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji.

Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności w produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach reguluje w Polsce ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). W art. 3 tej ustawy określono, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz wymieniono najistotniejsze z nich. Zgodnie z brzmieniem § 1 tego artykułu, za czyn nieuczciwej konkurencji uważane jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami tymi - o czym informuje § 2 - są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu sprzedaży lawinowej.

Jak zatem można radzić sobie z nieuczciwą konkurencją? W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, można przewidzieć pewne nieuczciwe działania konkurencji i w porę zabezpieczyć się przed nimi. Z pewnością każde przedsiębiorstwo narażone jest na to, że konkurencja będzie kopiowała nasze produkty czy usługi, nasze pomysły, a nawet naszą firmę, czyli nazwę naszego przedsiębiorstwa. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów -zwłaszcza dla przedsiębiorstw produkcyjnych o dużym rozmiarze działalności -jest zastrzeżenie znaku towarowego przedsiębiorstwa w Urzędzie Patentowym. Jeśli przedsiębiorca samodzielnie zgłasza wniosek do Urzędu Patentowego, wówczas wnosi on tylko obowiązujące opłaty urzędowe.

Zastrzeżenie znaku towarowego przedsiębiorstwa w Urzędzie Patentowym stanowi skuteczny sposób na odparcie ewentualnych ataków konkurencji. Zysk przedsiębiorstwa z tytułu posiadania właściwie chronionego znaku towarowego znacznie przewyższa wydatek na jego ochronę. Chroniąc swoją własność intelektualną i przemysłową przedsiębiorstwo zyskuje nie tylko skuteczną broń do walki z konkurencją, z podróbkami swoich produktów i opakowań, lecz przede wszystkim realnie podnosi swoją wartość i wartość swoich produktów, co ma ogromne znaczenie w momencie zbywania przedsiębiorstwa czy udzielenia licencji przez przedsiębiorstwo.

Mieliście kiedyś problem z nieuczciwą konkurencją? Jak sobie z nim poradziliście?

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =