Jak wprowadzić nowego pracownika do zespołu?

Firma    
ocena

Jak sprawić by nowo zatrudniony pracownik zyskał akceptację w grupie pracowniczej? Nowozatrudniony pracownik jest w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony musi jak najszybciej wdrożyć się w obowiązki pracownika, a z drugiej nawiązać relacje i zyskać akceptację współpracowników.

Jak wprowadzić nowego pracownika do zespołu?

pixabay.com

Kompetencje, wiedza i dotychczasowe doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mogą pomóc w nabyciu umiejętności niezbędnych na nowym stanowisku pracy.

Nowozatrudniony pracownik jest w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony musi jak najszybciej wdrożyć się w obowiązki pracownika, a z drugiej nawiązać relacje i zyskać akceptację współpracowników. Kompetencje, wiedza i dotychczasowe doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mogą pomóc w nabyciu umiejętności niezbędnych na nowym stanowisku pracy. O wiele bardziej skomplikowaną sprawą jest zyskanie akceptacji w grupie pracowniczej, dlatego nowozatrudnionemu pracownikowi należy udzielić odpowiedniej pomocy w tym zakresie. Jak wspierać pracownika we włączaniu do zespołu pracowniczego?

Bardzo ważne: kompleksowe szkolenie!

Szkolenie nowozatrudnionego pracownika nie może sprowadzać się jedynie do wdrożenia go w obowiązki. Istotnym elementem szkoleń powinno być również poinformowanie pracownika jakie zasady obowiązują go podczas współpracy z innymi pracownikami oraz jakie są cenione w organizacji postawy i zachowania. Podanie takich wskazówek pozwoli nowozatrudnionemu pracownikowi uniknąć pomyłek i uchroni go przed „podpadnięciem” współpracownikom.

Równie ważne jest również dostarczenie informacji na temat obowiązujących pracowników zasad dotyczących ubioru i makijażu w pracy. Na tym tle równie często dochodzi bowiem do konfliktów i nieporozumień między dotychczasowymi a nowymi pracownikami.

Wskaż osobę odpowiedzialną za pomoc nowozatrudnionemu!

Podstawowa zasada brzmi następująco: jeżeli nie wskażesz osoby odpowiedzialnej, za dane działanie, to żaden pracownik nie będzie skłonny brać na siebie dodatkowej odpowiedzialności. Dlatego włączając do zespołu pracowniczego nową osobę zadbaj by miała ona swojego opiekuna, który będzie służył radą i pomocą w razie trudności.

Istotne, jest aby wprowadzając do zespołu kilka osób, nie obciążać jednego zatrudnionego odpowiedzialnością za ich adaptację do pracy (z wyjątkiem sytuacji gdy jest to jego zasadniczy zakres obowiązków). Z reguły jest to zadanie dla przynajmniej kilku osób. Nie zapomnij też wyróżnić, pochwalić i nagrodzić pracownika, który pomógł nowozatrudnionemu zyskać akceptację w zespole.

Kształtuj kulturę organizacji!

Aby proces socjalizacji nowozatrudnionych pracowników przebiegał płynnie doprowadź do tego, by w firmie cenionymi i przestrzeganymi wartościami były: otwartość, tolerancja, koleżeństwo, wzajemna pomoc i życzliwość. Nagradzaj pracowników za uprzejme traktowanie innych osób, wyrozumiałość dla nowozatrudnionych, którzy mają prawo „nie wiedzieć wszystkiego” i chętne dzielenie się wiedzą.

Jest to najprostszy sposób, aby nie było konieczne szczegółowe nadzorowanie i kontrolowanie czy pracownicy dobrze wykonują powierzone zadania oraz aby nowozatrudnieni pracownicy szybko wdrożyli się w prace zespołu i skutecznie realizowani cele. Sprawdziło to wiele odnoszących sukcesy firm!

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =