Jak wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych?

Firma    
ocena
Przedsiębiorcy, którzy decydują się na wprowadzenie do majątku firmy swego prywatnego samochodu najczęściej zwracają uwagę na jeden podstawowy aspekt - minimalizację podatku dochodowego. W tym przypadku chodzi o możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodu firmowego, które zostają zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowa korzyść, która wiąże się ze zmianą statusu samochodu to prawo do nielimitowanego rozliczania wszelkich kosztów eksploatacyjnych. Warto bowiem pamiętać, że dla prywatnego samochodu, który jest użytkowany w ramach działalności gospodarczej (podatkowa księga przychodów i rozchodów) obowiązuje limit kosztów uzyskania przychodu. Jest on ustalany jako iloczyn przebiegu pojazdu określonego za pomocą ewidencji zwanej potocznie kilometrówką oraz stawki obowiązującej dla 1 kilometra. To ograniczenie sprawia, że wielu przedsiębiorców nie może uwzględnić wszystkich wydatków związanych z eksploatacja pojazdu jako kosztów uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku samochodu znajdującego się w ewidencji środków trwałych takie ograniczenia nie występują.

Jak wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych?

photoxpress.com

Kiedy każdy pojazd może zostać uwzględniony …

Wymagania, które musi spełnić przyszły samochód firmowy zostały uwzględnione na mocy artykułu 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Wspomniany przepis wskazuje, że pojazd musi być:

- sprawny i dopuszczony do ruchu (kwestia rejestracji oraz aktualnych badań technicznych);

- zakupiony przez podatnika (potwierdza to stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym);

- wykorzystany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu);

- przydatny przynajmniej przez kolejne 12 miesięcy (oczywiście nie można tego potwierdzić w chwili wpisu do ewidencji - liczy się zamiar podatnika).

W jaki sposób przeprowadzić wycenę?

Zasady wyceny środka trwałego zostały uregulowane na mocy  artykułu 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje on następujący sposób oszacowania wartości pojazdu:

Wartość początkowa środka trwałego  = cena zakupu netto (bez podatku VAT) + dodatkowe koszty związane z nabyciem środka trwałego (na przykład koszty transportu oraz ubezpieczenia transportowego pojazdu, opłacone cło lub podatek akcyzowy)
Warto wiedzieć, że niektórzy przedsiębiorcy są uprawnieni do uwzględniania kwoty zapłaconego podatku VAT jako składnika wartości początkowej pojazdu. Taki sposób ewidencji może być stosowany przez podatników, którzy podlegają podmiotowemu lub przedmiotowemu wyłączeniu z podatku VAT. Ten pierwszy wariant znacznie bardziej popularny wariant występuje jeżeli przychody przedsiębiorcy przychody w trakcie ubiegłego roku podatkowego nie przekroczyły kwoty 150 000 złotych.

Ustawodawca przewidział również osobny sposób ustalania wartości pojazdu jeżeli nie można oszacować ceny jego zakupu na podstawie wiarygodnego dokumentu (faktura VAT lub rachunek). Otóż w takiej sytuacji podatnik musi sam przeprowadzić wycenę w oparciu o wartość rynkową podobnych samochodów w grudniu ubiegłego roku.

Czy Wam udało się wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =