Jak wygląda opodatkowanie sklepu internetowego?

Firma    
ocena

Sklep internetowy to coraz bardziej popularna forma prowadzenia własnej działalności gospodarczej, osoby zakładające tego typu firmę często działają w domu, bez pracowników maksymalnie ograniczając w ten sposób koszty. Pamiętać jednak należy, iż prowadzenie e-sklepu wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych.

Podatek dochodowy

Najczęściej wybierana formą opodatkowania podatkiem PIT w przypadku sklepu internetowego jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, gdzie podatek płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu, co jest korzystne dla firm o mniejszych zyskach i sporych kosztach, które ponosi się szczególnie w pierwszej fazie działalności. W przypadku opodatkowania według skali podatkowej podatek płacony jest od dochodu, który stanowią uzyskane przez podatnika przychody pomniejszone o poniesione wydatki. Przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą także wybrać uproszczoną formę rozliczeń jaką jest karta podatkowa.

Podatek VAT

Osoba prowadząca sklep internetowy ma także obowiązki w zakresie podatku VAT. Przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT muszą oni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje między innymi czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, do której z pewnością zaliczyć można prowadzenie sklepu internetowego.

To z kolei rodzi obowiązek wynikający z art. 111 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. To oznacza, iż po przekroczeniu określonego progu obrotów (20.000 w przypadku nowych firm) właściciel e-sklepu będzie musiał dokonać zakupu kasy fiskalnej i wystawiać paragony. Nie warto omijać tego obowiązku gdyż osoby dokonujące sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub nie wydające dokumentu z kasy rejestrującej podlegają karze grzywny do wysokości 180 stawek dziennych (w 2011 r. minimalna stawka dzienna wynosi 46,20 zł).

Prowadzicie sklep internetowy? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w kwestii podatków.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =