Jak zatrudnić emeryta?

Firma    
ocena

Od stycznia 2011 roku zmieniły się przepisy dotyczące emerytów wykonujących pracę zarobkową. Zgodnie z nowym stanem prawnym pracujący emeryt musi zadecydować czy chce dalej pracować i otrzymywać wynagrodzenie czy też pobierać emeryturę - otrzymywanie obydwu świadczeń jednocześnie jest bowiem obecnie niemożliwe.

Jak zatrudnić emeryta?

pixabay.com

W stosunku do osób, które nabyły prawo do emerytury po 31 grudnia 2010r. i pozostawały w zatrudnieniu nie została podjęta wypłata emerytury, natomiast osoby, które przeszły na emeryturę przed dniem 1 stycznia 2011 i nadal kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, w którym pozostawały przed jej uzyskaniem została wstrzymana wypłata emerytury od dnia 1 października 2011r.

Osoby, które rozwiążą stosunek pracy nawiązany przed przejściem na emeryturę, muszą niezwłocznie zgłosić wniosek o podjęcie emerytury. Do wniosku należy dołączyć świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające fakt i datę rozwiązania stosunku pracy. Osobom, które rozwiążą stosunek pracy z ostatnim dniem miesiąca wypłata emerytury przysługuje od następnego dnia miesiąca, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek w tej sprawie.

Tym osobom, które rozwiążą stosunek pracy w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca wypłata emerytury zostanie podjęta od miesiąca, w którym emeryt nie kontynuował już zatrudnienia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłosi wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami. Osoby które wykonują pracę na rzecz kilku pracodawców będą miały podjętą wypłatę emerytury wyłącznie wówczas, gdy zostaną rozwiązane wszystkie stosunku pracy zawarte przed przejściem na emeryturę.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy po dniu 30 września 2011r. - wypłata emerytury zostanie podjęta:

- od pierwszego dnia miesiąca, w którym został rozwiązany stosunek pracy, jeśli stosunek pracy został rozwiązany w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca;

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został rozwiązany stosunek pracy, jeśli stosunek pracy został rozwiązany z ostatnim dniem miesiąca;

- nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o podjęcie wypłaty emerytury.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =