Jak zwalniać pracowników?

Firma    
ocena

Obniżenie tempa rozwoju gospodarki stawia firmy w trudnej sytuacji. Z jednej strony są wręcz zalewane niepokojącymi informacjami o ciągle pogarszających się finansach, stanowiących tło ich działań i określającej warunki, w których funkcjonują, a z drugiej strony muszą także radzić sobie z wewnętrznymi problemami.

Jak zwalniać pracowników?

pixabay.com

Rozwiązania jakie stosuje się podczas kryzysu często są drastyczne i ostateczne, gdyż tylko to zapewnia poprawę efektywności funkcjonowania. Niejednokrotnie wynikiem zjawisk kryzysowych w gospodarce może być konieczność redukcji zatrudnienia. Co firma powinna wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o redukcji zatrudnienia? 

Do czego zobowiązuje umowa z pracownikiem?

Rewizja warunków umowy jest pierwszym krokiem jaki należy podjąć planując redukcję zatrudnienia. Warto rozpatrzeć, którym spośród zwalnianych pracowników przysługują odprawy oraz jaka jest ich wysokość. Samo wypłacenie odprawy nie można jeszcze uznać za wypełnienie przepisów prawa. Aby zapewnić zgodność z przepisami i uchronić się przed karą musi się zgadzać także wysokość odprawy. Istotne jest także, że odprawa musi być wypłacona dokładnie w terminie, w którym kończy się umowa. Za opóźnienia w tym zakresie naliczane są odsetki. Jeżeli pracodawca nie posiada aktualnych informacji w tym zakresie, powinien sięgnąć do przepisów prawa pracy (jest dostępny w internecie), statutu, układu zbiorowego obowiązującego zatrudnionych lub poradź się wyspecjalizowanej osoby.

Uczciwa redukcja zatrudnienia

Redukcja zatrudnienia (także w myśl przepisów prawa) nie może być rozumiana jako zwalnianie jednych pracowników, a na ich miejsce przyjmowanie innych. Redukcja jest związana ze zmniejszeniem potrzeb personalnych i powinna polegać na nieodwracalnym zmniejszeniu liczebności załogi. Przepisy nakazują także by osobiście wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, które musi zawierać prawdziwy powód zwolnienia z pracy.

Szacunek i wyczucie

Do ludzi zawsze należy podchodzić z szacunkiem i wyczuciem, szczególnie jeżeli chodzi o pozbawianie zatrudnienia. Należy samych siebie przekonać i tym, że istnieje prawdopodobieństwo, że zwalnianych ludzi będziemy jeszcze chcieli zatrudnić, a więc należy się z nimi tak „rozstać” aby mieli ochotę jeszcze do nas wrócić. We współczesnych czasach zmiany zachodzą tak szybko - dziś recesja, a jutro nastąpi ożywienie i być może będziemy potrzebować zwolnionych w firmie.

Aby przygotować się na zwalnianie pracowników warto prześledzić dokonania zawodowe zwalnianego pracownika, a podczas żegnania go, podziękować za czas spędzony w firmie. To najlepszy sposób na właściwe przeprowadzenie procesu redukcji zatrudnienia.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =