Kiedy warto prowadzić firmę za granicą?

Firma    
ocena

Ostatnio działalność na skalę międzynarodową lub nawet globalną prowadzi coraz więcej przedsiębiorstw. Ekspansja zagraniczna pozwala w pełni wykorzystać potencjał organizacji także wtedy, gdy w kraju popyt na towary lub usługi firmy jest niedostateczny w stosunku do jej możliwości wytwórczych.

Kiedy warto prowadzić firmę za granicą?

dreamstime.com

Prowadzenie działalności „na obcym gruncie” niesie za sobą zagrożenia niedopasowania do specyfiki kulturowej kraju oraz wymaga poniesienia znacznych nakładów i sprostania wielu wymogom prawnym. Pomimo to wielu przedsiębiorstwom udaje się sukcesywnie działać „na obczyźnie”. Kiedy przedsiębiorstwo powinno zdecydować się na ekspansję zagraniczną? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

Właściwa kultura organizacji i rozpoznawalna marka

Przedsiębiorstwo ma znacznie większe możliwości „zaistnienia” na rynkach zagranicznych jeżeli ma do zaoferowania znany konsumentom produkt lub usługę. Oczywiście ekspansja zagraniczna jest jednym ze sposobów kształtowania rozpoznawalności marki, jednak niezbędny jest pewien wyjściowy poziom znajomości marki ukształtowany w odmienny sposób i akceptowania jej przez konsumentów. Bardzo istotnym sposobem na tworzenie właściwego wizerunku przedsiębiorstwa jest silna kultura organizacyjna, charakteryzująca przedsiębiorstwo jako wiarygodne, uczciwe i godne zaufania. Wykreowanie takiej opinii o przedsiębiorstwie jest możliwe jeżeli angażuje się ono w kampanie społeczne, działalność charytatywną oraz promującą ekologię i ochronę środowiska.

Określony docelowy segment rynkowy

Przedsiębiorstwo, które swoją ofertę kieruje do konkretnego odbiorcy, czyli specjalizuje się w obsłudze określonego segmentu rynkowego ma lepsze informacje o jego potrzebach i preferencjach niż firma wytwarzająca produkt masowy. Obecnie potrzeby odbiorców z całego świata są do siebie zbliżone jednak tylko w obrębie danego segmentu. Przedsiębiorstwa wytwarzające produkty sukcesywnie trafiające w gusta lokalnych konsumentów (musi to być jednoznacznie wykazane w badaniach opinii), po dokonaniu badań rynku i potrzeb, z powodzeniem mogą zacząć oferować je także nabywcom zagranicznym.

E - biznes

Warto rozpatrzeć możliwość rozszerzenia działalności poprzez wykorzystanie możliwości jakie stwarza internet. Współcześnie wiele firm prowadzi poza podstawową działalnością lub nawet zamiast niej działalność przy pomocy internetu. Prowadzenie sprzedaży internetowej przynosi firmie znaczne korzyści przy relatywnie niewielkim ryzyku.

Przedsiębiorstwo dzięki tego typu działalności internetowej uzyskuje dostęp do zagranicznych rynków zbytu, bez ponoszenia kosztów i ryzyka związanego na przykład z otworzeniem przedsiębiorstwa zagranicą i koniecznością dostosowania do lokalnych przepisów prawa i potrzeb mieszkańców. Wykorzystanie narzędzia, jakim jest internet może być niezwykle przydatne, wymaga jednak działań marketingowych zachęcających do korzystania z takiej drogi zakupu i odpowiedniego wsparcia pod względem technologicznym.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =