Klasyfikacja przedsiębiorców

Firma    
ocena

Są różne motywy podejmowania decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej. Niekiedy wynika to z braku albo niezadowolenia z innych możliwości pracy lub też chęci dobrego zainwestowania pieniędzy. Zdarza się, że motywem przedsiębiorczości jest duża potrzeba osiągnięć, samorealizacji, uznania i sprawowania władzy.

Przedsiębiorców na pewno łączy swoista niezależność, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz posiadanie pomysłu na biznes. Istnieją jednak pewne charakterystyki, które pozwalają sklasyfikować przedsiębiorców. Co zatem odróżnia od siebie przedsiębiorców? Przedstawiamy najważniejsze aspekty.

Skłonność do ryzyka

Jest to podstawowa cecha odróżniająca przedsiębiorców i pozwalająca na dokonanie ich klasyfikacji. Niektórzy w swoich przekonaniach utrzymują, że zasadniczo bez skłonności do ryzyka nie można mówić o przedsiębiorczości, stąd za przedsiębiorcę uważają jedynie osobę o wysokiej skłonności do niej. Niewątpliwie jednak nawet bez chęci do podejmowania ryzyka można być przedsiębiorcą w praktycznym tego słowa znaczeniu, czyli osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą. Przykładem tego są liczne sytuacje naśladownictwa sprawdzonych rozwiązań, wprowadzonych już na rynek produktów i usług.

Innowacyjność

W pewnym stopniu idzie w parze ze skłonnością do ryzyka i tak jak w jej przypadku powinna w wysokim stopniu wyróżniać „prawdziwego” przedsiębiorcę. Zdarzają się także odstępstwa i niekoniecznie z wysoką skłonnością do ryzyka wiąże się wysoka innowacyjność. Przedsiębiorców, który podejmują taką „grę o wysoką stawkę”, gdy podejmują ryzykowne posunięcia o niskiej innowacyjności określa się mianem „hazardzistów”. Niektórzy przedsiębiorcy unikają zarówno ryzyka jak i innowacyjnych rozwiązań dokonując konsolidacji, a więc doprowadzając do połączenia się z firmami, które mają dobrze opanowane obie umiejętności.

Ambicje i pragnienie osiągnięć

Wątpliwości budzi mówienie o przedsiębiorczości i jednoczesne wskazywanie na brak ambicji i niską potrzebę osiągnięć przedsiębiorcy. Niezależnie od tego jak sprzeczne wydaje się zestawianie tych pojęć należy pamiętać, że w znacznej większości przypadków motywem przedsiębiorczości jest: bezrobocie, niezadowolenie z dotychczasowej pracy, chęć poprawy bytu materialnego lub dobre zainwestowanie posiadanych pieniędzy, nie mające nic wspólnego z ambicją i dążeniem do samorealizacji.

Charyzmatyczne przywództwo

Przedsiębiorców można klasyfikować także ze względu na zdolność do „zjednywania sobie ludzi” i zarażania ich swoją wizją sukcesu. Dla zwykłego „prowadzenia firmy” nie jest konieczne posiadanie charyzmy i niekiedy by przetrwać na rynku wystarczy wydawać polecenia podwładnym. Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że przedsiębiorca mający apetyt na prawdziwy sukces musi być równocześnie orędownikiem, rzecznikiem zespołu i co najistotniejsze musi umieć przewodzić ludziom w oparciu o autorytet jak posiada w ich opinii, a nie własność zasobów.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =