Konieczność posiadania kasy fiskalnej

Firma    
ocena

Konieczność posiadania kasy fiskalnej wynika z ustawy o VAT i dotyczy zarówno czynnych, jak i zwolnionych podatników VAT. Oznacza to, że zwolnienie podmiotowe z podatku VAT nie uprawnia do rezygnacji z ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej. Jakie podmioty są zatem zobowiązane do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, a jakie zwolnione z tego obowiązku? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

Konieczność posiadania kasy fiskalnej

pixabay.com

Podmioty zobowiązane do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy zobowiązani do rejestrowania transakcji i kwot podatku należnego przy pomocy kas fiskalnych to dokonujący sprzedaży na rzecz:

- osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;

- rolników ryczałtowych.

Zaniechanie zakupu kasy fiskalnej stanowi w tych przypadkach wykroczenie przeciw przepisom Kodeksu karnego skarbowego i jest karane.

Jakie podmioty są zwolnione z używania kas fiskalnych?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, kas fiskalnych nie muszą stosować:

- dokonujący sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz podmiotów gospodarczych dokumentowanych przy pomocy faktur;

- podmioty, które nie przekroczyły limitu rocznych obrotów z działalności gospodarczej wynoszących: 20 tys. złotych w przypadku nowo założonych firm, oraz 40 tys. złotych w odniesieniu do firm już istniejących. Limit ten odnosi się do sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli sprzedaż będzie dokonana przykładowo na rzecz podmiotu będącego płatnikiem podatku VAT, to nie będzie ona wliczana do limitu, który zwalnia z obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Kiedy limit zostanie przekroczony wówczas obowiązek zakupu kasy fiskalnej powstaje po upływie dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym przekroczono limit;

- podmioty świadczące usługi, za które zapłata nastąpiła w formie bezgotówkowej za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u. Dowody dokonania transakcji muszą jednoznacznie wskazywać jakiej transakcji dotyczyła zapłata;

- podmioty świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli zostały łącznie spełnione następujące warunki:

a) liczba transakcji świadczenia usług nie przekroczyła 50;

b) liczba usługobiorców była nie większa niż 20;

c) usługi zostały udokumentowane fakturą.

 

 

Źródła:

[1] Czy muszę mieć kasę fiskalną?, abcpodatki.pl, dostępny w Internecie: http://www.abcpodatki.pl/vat/czy-musze-miec-kase-fiskalna/.

[2] Dorota Kępka, Kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej?, bankier.pl, dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kiedy-nie-trzeba-miec-kasy-fiskalnej-2350222.html.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =