Kontrola ZUS w firmie

Firma    
ocena

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to organ, który posiada duże kompetencje kontrolne. Jego przedstawiciele mogą pojawić się w małych, rodzinnych firmach, dużych korporacjach czy organizacjach pozarządowych. Inspektorzy mogą także odwiedzić osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim czy matki na urlopach macierzyńskich. Przebieg kontroli zależy przede wszystkim od jej zakresu oraz celowości. Warto pamiętać, że naruszenie przepisów pracowniczych w tym zakresie może stać się przyczyną zwolnienia.

Kontrola ZUS w firmie

photoxpress.com

Do najczęściej spotykanych należą następujące rodzaje kontroli:

- kontrola płatnika składek ZUS-u – wiąże się to ze sprawdzeniem, czy prowadzona przez niego dokumentacja jest zgodna z tym, co otrzymuje od niego Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Weryfikuje się także to, czy wywiązuje się on ze swoich wszystkich obowiązków składkowych, jakie na nim ciążą. Inspektorzy kontrolują następujące rodzaje składek: chorobowe, rentowe, emerytalne, wypadkowe, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inspektorzy mogą sprawdzać, czy kontrolowany podmiot w sposób prawidłowy i terminowy, wywiązuje się ze swoich składkowych obowiązków. W sytuacji, gdy płatnik zalega ze składkami inspektor może dokonać oględzin majątku płatnika;

- kontrola osób przebywających na zwolnieniu lekarskim – zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie w celu wykorzystania tego czasu, aby powrócić do zdrowia. Coraz częściej firmy oraz ZUS podejmują decyzję o przeprowadzeniu kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach w celu stwierdzenia, czy czas ten jest właściwie wykorzystywany przez pracownika. W praktyce chodzi o to, aby sprawdzić, czy w trakcie trwanie zwolnienia lekarskiego nie wykonuje innej pracy. Kontrola wiąże się także z ustaleniem, czy pracownik nie wykorzystuje go w sposób niezgodny z jego celem (np. rozmowa kwalifikacyjna w ramach poszukiwania pracy czy praca na działce);

- podobnie wygląda kontrola pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim czy osoby sprasowujące opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Byliście kiedyś świadkami kontroli ZUS? Jak przebiegała taka kontrola? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =