Korzyści z elastycznych form zatrudnienia

Firma    
ocena

Elastyczne formy zatrudnienia to rozwiązania przyszłościowe i zapewniające rozwój gospodarczy, a przede wszystkim dające pracownikom możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem a pracą (work-life balance).

Korzyści z elastycznych form zatrudnienia

photoxpress.com

Dzięki globalizacji procesów gospodarczych oraz rozwojowi technologii informacyjnych elastyczność przy organizacji formy zatrudnienia i czasu pracy jest łatwiejsza do osiągnięcia. 

Polskie uregulowania z zakresu prawa pracy pozwalają na zastosowanie następujących elastycznych form wykonywania pracy:
- wybór zadaniowego czasu pracy,
- zastosowanie telepracy,
- wprowadzenie pracy dzielonej.

Zadaniowy system czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy polega na tym, iż pracownikowi nie ustala się rozkładu czasu pracy, wskazuje się jedynie jakie zadania powinien wykonać w ustalonym wymiarze czasu pracy. W tym wariancie pracownik ma możliwość samodzielnie organizować sobie obowiązki dopasowując ich wymiar czasowy do zobowiązań rodzinnych podczas gdy pracodawcę interesuje jedynie efekt końcowy wykonanej pracy.

Telepraca

Telepraca to forma pracy, która jest wykonywana regularnie poza przedsiębiorstwem – najczęściej w domu - z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, m.in. internetu i telefonu. Dużą zaletą telepracy jest ruchomy czas pracy. W przypadku wielu osób, które potrafią go sobie dobrze zorganizować, oznacza zarówno ich większą efektywność, odpowiedzialność, jak i satysfakcję, co sprzyja jakości pracy. Charakter telepracy może być różnorodny od prostych czynności jak wprowadzanie danych do  tworzenia skomplikowanych projektów czy analiz. Do najczęstszych zawodów wykonywanych w tej formie należą: księgowy, programista, grafik komputerowy, tłumacz, edytor tekstu, redaktor.

Praca dzielona

Praca dzielona czyli tzw. job-sharing polega na wykonywaniu pracy przez dwóch lub więcej pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin w ramach jednego etatu dzieląc między sobą obowiązki, urlopy, wszelkiego rodzaju świadczenia oraz wynagrodzenie. Jest to rozwiązanie korzystne dla matek, niepełnosprawnych lub innych osób które z różnych względów nie mogą wykonywać pracy w pełnym wymiarze.

Szczególnym przypadkiem elastycznej formy wykonywania pracy jest praca podczas  urlopu wychowawczego. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu. Obniżony wymiar czasu pracy nie może być niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =