Koszty obsługi konta firmowego

Firma    
ocena

W każdej firmie dokonywane są transakcje sprzedaży i zakupu usług lub towarów. Rozliczenia mogą odbywać się w formie gotówkowej lub elektronicznej. Obydwie mają swoje wady i zalety, jednak o ile transakcje gotówkowe pozbawione są dodatkowych kosztów o tyle przekazywanie pieniędzy przy użyciu konta bankowego pociąga za sobą dodatkowe opłaty.

Koszty obsługi konta firmowego

photoxpress.com

Rachunek służący do rozliczeń firmy z kontrahentami oraz urzędem skarbowym i ZUS powinien zatem być funkcjonalny i nie drogi.

Opłaty bankowe

W zależności od ilości transakcji obsługiwanych w ciągu miesiąca oraz wysokości jednorazowych przelewów należy tak dobrać konto firmowe, aby było opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Banki pobierać zazwyczaj opłaty za czynności związane z obsługą rachunku bankowego, takie jak:

- otwarcie i prowadzenie konta;

- przelewy wewnętrzne i zewnętrzne zlecane przez internet, w oddziale, przez telefon;

- przelewy należności do Urzędu Skarbowego i ZUS;

- obsługa zleceń stałych;

- wymianę walut;

- wydanie i użytkowanie karty kredytowej;

- rozpatrywanie wniosków kredytowych;

- udzielenie gwarancji bankowych.

Dobre konto dla firmy

Dobry rachunek firmowy jest przede wszystkim odpowiednio dopasowany do potrzeb danego biznesu. Wysokość opłat różni się pomiędzy bankami, należy, więc szczegółowo przeanalizować ofertę wybranej placówki. Duże znaczenie ma zakres prowadzonej działalności, branża i specyfika rozliczeń. Jeśli niezbędne jest zarządzanie kontem przez telefon i często wykonywane będą przelewy przez internet, wówczas należy pod tym kątem rozpatrywać oferty banku.

Obecnie standardem jest brak opłat za przelewy do ZUS i US przez internet. Łatwo dostępne są kredyty w rachunku bieżącym udzielane jednak zazwyczaj na niewielkie kwoty. Część banków zniosła też płatność za otwarcie i prowadzenie rachunku firmowego. Wysokość opłat za transakcje zlecane różnymi kanałami uzależniona jest od polityki banku oraz typu konta. Należy dobrze rozważyć, z jakich opcji firma będzie korzystała najczęściej i pod tym kątem przeanalizować oferty kont firmowych.

Koszty uzyskania przychodu

Aby poniesiony wydatek stanowił koszty, musi on spełniać jednocześnie dwa warunki. Pierwszym jest jego bezpośredni lub pośredni związek z generowanymi przychodami. Drugim jest zastrzeżenie, aby nie znajdował się w wykazie zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykluczającym wydatek, jako koszt podatkowy. Zgodnie z wymienionymi przesłankami oraz zapisami art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy mogą wydatki poniesione w związku ze swoim firmowym kontem bankowym ująć w koszty uzyskania przychodu.

Konto bankowe jest, bowiem narzędziem wspomagającym poprawne funkcjonowanie firmy oraz ułatwiającym kontrole jej finansów. Takie też było stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zaprezentowane w indywidualnej interpretacji podatkowej ze stycznia 2011 roku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =