Kredyt czy leasing dla firmy?

Firma    
ocena

Zarówno kredyt bankowy, jak i leasing, stanowią – z finansowego punktu widzenia – obce zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Ich pozyskanie wiąże się z koniecznością spełnienia przez firmę pewnych wymogów formalnych, wiążących się głównie z kondycją majątkowo-finansową przedsiębiorstwa.

Kredyt czy leasing dla firmy?

photoxpress.com

Trwający globalny kryzys gospodarczy, który rozpoczął się na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, doprowadził do znaczących zaburzeń na rynku finansowym, upadłości, przejęć i strat wielu banków. Odczuwalnym dla wszystkich przedsiębiorców skutkiem kryzysu jest niewątpliwie zmniejszenie przez banki akcji kredytowej. Efektem spadku dynamiki PKB, inwestycji i wzrostu bezrobocia stało się pogorszenie jakości portfeli kredytowych banków, co wywarło niekorzystny wpływ na ich wyniki finansowe, jak również na ich skłonność do kreacji kredytów.

Dlatego też w ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw zamiast finansowania swojej działalności gospodarczej za pomocą kredytu bankowego korzystało z alternatywnego źródła, jakim jest leasing. Wiele przedsiębiorstw dzięki leasingowi w ostatnich dwóch-trzech latach mogło użytkować wiele środków trwałych, takich jak samochody dostawcze, ciężarowe czy osobowe, różnego rodzaju maszyny i urządzenia czy sprzęt budowlany, a nawet sprzęt medyczny.

Powstaje jednak pytanie: co stanowi zasadnicze kryterium wyboru źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa? Czy bardziej opłacalną formą finansowania jest kredyt bankowy czy leasing? Rozpatrując te dwa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa należy stwierdzić, że wybór powinien być podyktowany takimi trzema zasadniczymi kryteriami, jak: koszt źródła finansowania, jego dostępność i elastyczność.

O dostępności kredytów dla przedsiębiorstw decydują określone kryteria i warunki udzielania kredytów. Przez kryteria udzielania kredytu należy rozumieć ustalone przez bank minimalne standardy zdolności kredytowej, jakie winien spełniać przedsiębiorca, aby mógł otrzymać kredyt. Natomiast warunki udzielenia kredytu można określić jako cechy umowy kredytowej, uzgodnione przez dany bank i danego przedsiębiorcę, w skład której wchodzą: maksymalna kwota kredytu, maksymalny okres kredytowania, wymagane zabezpieczenia, marża odsetkowa czy pozaodsetkowe koszty kredytu.

Praktyka gospodarcza dowodzi, że najwięcej problemów z otrzymaniem kredytu mają mikroprzedsiębiorcy, jak również firmy, które nie funkcjonują długo na rynku. Dlatego też w ostatnim czasie przedsiębiorstwa starały się w większym stopniu wykorzystywać kredyt w rachunku bieżącym i kredyt obrotowy aniżeli kredyt inwestycyjny. Ponadto korzystanie z kredytów bankowych przez przedsiębiorców uzależnione jest także od kosztów ich pozyskania, co także ma związek z rozmiarem przedsiębiorstwa, gdyż najdroższy dostęp do kredytów mają mikro- i małe przedsiębiorstwa.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =

Artykuł jednak nie do końca odpowiada na tytułowe pytanie. WIęcej info znajdzie się na http://www.resulto.pl/baza_wiedzy/nasze_publikacje.html

~ / 2012-07-26 21:54:43
oceń komentarz: (0) (0)

Artykuł ciekawy ale nie do kóńca odpowiadana tytułowe pytanie - więcej info jest na http://www.resulto.pl/baza_wiedzy/nasze_publikacje.html

~ / 2012-07-26 21:55:35
oceń komentarz: (0) (0)