Kreowanie wizerunku firmy

Firma    
ocena

W okresie trudności jakie przechodzą firmy w warunkach kryzysu łatwo jest o niewłaściwe decyzje. Zbyt drastyczne cięcia wynagrodzeń, nieprzemyślana redukcja zatrudnienia, nieetyczne posunięcia wobec konkurentów to tylko niektóre „zarzuty” jakie można wysnuć wobec obecnie działających firm.

Kardynalnym błędem jaki wręcz nagminnie popełniają współczesne firmy jest bowiem ignorowanie znaczenia wizerunku i kształtowania pozytywnej opinii o firmie, kierując się jedynie dążeniem do obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Jak w warunkach zapaści gospodarczej kształtować pozytywny wizerunek w otoczeniu? Oto najważniejsze kwestie.

Dlaczego wizerunek jest tak ważny?

W okresie trudności uwaga większości przedsiębiorstw skoncentrowana jest wokół ceny i kosztów wytwarzania. Kiedy w gospodarce „dzieje się źle” oczywiste jest, że klienci ograniczają wydatki. Nie jest to jednak równoczesne z rezygnacją z sprawdzonych i godnych zaufania produktów lub usług. Firmy, dla których priorytetem jest cena zapominają o tym, że bardzo często o zakupie nie decyduje cena produktu czy usługi lecz postrzeganie marki towaru jako niezawodnej, pewnej i bezpiecznej. Marka idzie w parze z korzystnym wizerunkiem firmy, dlatego warto podejmować wysiłek na rzecz jego kształtowania.

Profesjonalizm kluczem do zwycięstwa

Pomimo, że skutki kryzysu są niekiedy bardzo dotkliwe, przedsiębiorstwa powinny pamiętać, że nawet gdy jest naprawdę źle należy być profesjonalistą. W czym ten profesjonalizm ma się przejawiać? W stałości - poglądów, wizerunku, jakości produktów, kultury organizacyjnej. Najgorszym wyborem jakiego można dokonać podczas kryzysu jest odejście od wyróżniających firmę charakterystyk wizerunkowych. Należy utrzymywać niezmienną jakość produktów, standard obsługi klienta, kontynuować stosowanie służbowych strojów, brać udział w spotkaniach branżowych i targach. Nie należy pozwalać na odejście od utartych schematów postępowania, które przecież dobrze się sprawdzały i pozwalać na zatarcie wizerunku, który firma przez lata kreowała.

Jak tworzyć pozytywny wizerunek firmy?

Zasadą jaką powinna kierować się każda firma jest etyka działania. Uczciwość wobec interesariuszy jest podstawą tworzenia pozytywnego wizerunku, gdyż to pracownicy, dostawcy, społeczeństwo najobiektywniej i najbardziej wiarygodnie świadczą o tym, że z firmą warto współpracować. Przedsiębiorstwo, w miarę możliwości finansowych (w okresie kryzysu mogą być one ograniczone) powinno angażować się w kampanie społeczne i działalność charytatywną. Oczywiście nie wszystkie firmy będą mogły pozwolić sobie przykładowo na ufundowanie wyposażenia domu dziecka, ale znaczna większość z nich nawet w czasie kryzysu będzie mogła ufundować podręczniki dla dzieci z rodzin wielodzietnych lub stroje dla lokalnej drużyny sportowej. W całości kosztów będzie to mało znaczący wydatek, a wizerunek zostanie pozytywnie wzmocniony.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =