Kryteria oceny pracowników

Firma    
ocena

Jakie kryteria stosować podczas oceny pracownika? Ocenianie jest procesem mającym na celu określenie wartości efektów pracy osiąganych przez pracowników. Podstawową zasadą stosowania oceniania jest powszechność, a więc podleganie systemowi oceny przez wszystkich zatrudnionych, także kierownictwa.

Kryteria oceny pracowników

pixabay.com

Ocena pracownicza ma związek z pozostałymi procesami zarządzania zasobami ludzkimi, informacje z niej wynikające wykorzystuje się podczas podejmowania decyzji o rekrutacji, wynagradzaniu, szkoleniu i zwalnianiu pracowników. Aby ocena dostarczyła cennych w procesie kierowania ludźmi informacji powinna opierać się na odpowiednich kryteriach. Jakie zatem powinny być kryteria oceniania pracowników? 

Najczęściej stosowana - efektywność 

Bezwzględnie w każdej organizacji niezbędne jest ocenianie wyników osiąganych przez pracowników i efektów ich pracy. Jest to konieczne aby móc podejmować racjonalne decyzje w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji. Informacje o tym jaka jest obecna wydajność pracowników, mierzona przykładowo ilością wykonanych i pozbawionych usterek sztuk produktu, sprzedanych ofert, osiągniętego zysku, oraz porównanie jej z wydajnością oczekiwaną daje możliwość podjęcia działań usprawniających w tym obszarze.

Zidentyfikowanie różnic między obecną a pożądaną efektywnością umożliwia wybór odpowiedniego systemu nagród i kar, organizację niezbędnych szkoleń, pozwalając tym samym na podnoszenie wydajności pracy do pożądanego poziomu. Ocena efektów pracy dostarcza także informacji istotnych do przyznawania awansów, oraz w razie konieczności podejmowania decyzji o zwalnianiu pracowników.

Kwalifikacje

Kryteria te nie mają charakteru uniwersalnego. W każdej organizacji oraz dla każdego stanowiska powinny zostać ustalone odrębnie. Za przykłady kryteriów kwalifikacyjnych uznawane są najczęściej: doświadczenie zawodowe, wykształcenie, znajomość obsługi urządzeń oraz kondycja fizyczna.

Z reguły dla kierownictwa wyższego szczebla kryteria kwalifikacyjne wykorzystywane podczas oceny koncentrują się na wykształceniu, doświadczeniu, umiejętnościach koncepcyjnych, zdolności analizowania, w przypadku kierownictwa niższego szczebla dotyczą umiejętności technicznych, wiedzy z danej dziedziny i łatwości komunikowania się , a dla stanowisk wykonawczych obejmują umiejętność obsługi urządzeń i stan zdrowia. Nie jest to oczywiście reguła ich wybór zależy od specyfiki przedsiębiorstwa i innych uwarunkowań wewnętrznych.

Zachowania

Przedmiotem oceny w tym obszarze mogą być przykładowo: lojalność, skrupulatność, wytrwałość, odpowiedzialność, troska o klienta, kreatywność, samodzielność, przestrzeganie terminów. Aby pracownicy zaakceptowali ocenianie ich według kryteriów behawioralnych należy zwrócić szczególną uwagę na to by odnosiły się one do zachowań a nie cech charakteru, były sprawiedliwe, nie urażały przekonań i wartości. Kryteria odnoszące się do zachowań powinny być jasno sformułowane, aby nikt nie miał wątpliwości jakie zachowanie jest właściwe, a jakie nie do przyjęcia.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =