Kto i kiedy płaci do PFRON?

Firma    
ocena

Do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są przedsiębiorcy, zatrudniający przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i jednocześnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich firmach jest mniejszy niż 6%. W określonych okolicznościach możliwe obniżenie wysokości tych obowiązkowych wpłat, rozłożenie na raty i odroczenie zaległych wpłat. Co o wpłatach na PFRON powinien wiedzieć pracodawca? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

Kto i kiedy płaci do PFRON?

pixabay.com

Kto jest zwolniony z wpłat na PFRON?

Obowiązku wnoszenia wpłat nie mają publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których celem nie jest uzyskiwanie zysku lecz wyłącznie rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Zwolnione z wpłat są również przedsiębiorstwa postawione w stan upadłości bądź likwidacji.

Jak ustalić stan zatrudnienia w firmie?

Istotne jest aby przy ustalaniu stanu zatrudnienia nie uwzględniać pracowników niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych, a także pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi, którzy: przebywają na urlopach wychowawczych, nie świadczą pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego, przebywają na urlopach bezpłatnych lub z innych powodów nie świadczą pracy.

Jak obliczyć wpłatę na PFRON?

Kwota wpłaty można obliczyć poprzez przemnożenie: 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników stanowiących różnicę pomiędzy zatrudnieniem, które zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wpłat należy dokonywać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności nakładające na podmiot obowiązek dokonywania wpłat.

W jakich sytuacjach można obniżyć wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Obniżenie wpłaty na PFRON może nastąpić w sytuacji dokonania zakupu produktu lub usługi od pracodawcy, który spełnia warunki uprawniające do zwolnienia wpłaty na PFRON.

Jak odroczyć lub rozłożyć na raty termin spłaty zaległości w wpłatach na PFRON?

Gdy przemawia za tym ważny interes pracodawcy (kondycja finansowa przedsiębiorstwa) lub interes publiczny Fundusz może zdecydować o odroczeniu terminu zapłaty należności lub rozłożeniu ich na raty. Niezbędne jest wówczas złożenie stosownego wniosku do Funduszu. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje konieczność wniesienia opłaty prolongacyjnej.

 

Źródła:

[1]  Kinga Romas, Co trzeba wiedzieć o wpłatach na PFRON?, Gazeta Podatkowa nr 3 (835) z dnia 09.01.2012, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,2,119,101487,co-trzeba-wiedziec-o-wplatach-na-pfron.html.

[2] Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Jesteście zobowiązani do wpłat do PFRON? Ile Was ona wynosi?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Posiadam pierwszą grupę inwalidzką (stopień znaczny , bez schorzeń specjalnych) poszukuję zajęcia. jestem programistą freelancerem (php+ Jquery) Jeśli któryś z pracodawców byłby chętny proszę o kontakt piotrpustelnik87@gmail.com

~ piotr / 2013-09-25 16:58:57
oceń komentarz: (0) (0)