Leasing operacyjny

Firma    
ocena

Leasing operacyjny gwarantuje niższe raty, niż w przypadku leasingu finansowego. Pozwala on również na wliczenie przedmiotu do majątku leasingobiorcy. Czy jest bardziej opłacalny niż leasing finansowy? Dlaczego warto go wybrać?

Leasing operacyjny

photoxpress.com

Cechy leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny cechuje się przede wszystkim tym, że amortyzacja leży po stronie leasingodawcy. Obowiązki związane z dokonowaniem odpisów amortyzacyjnych spoczywają również na firmie leasingowej. Osoba, która  decysuje się na leasong operacyjny, zgadza się na zaliczenie do kosztów przychodów wszystkich opłat ponoszonych na rzecz leasingodawcy. Chpodzi tu o raty leasingowe, a również np. opłatę wstępną. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione na eksploatację, takie jak zakup paliwa czy wymiana oleju silnikowego, a również przeglądy techniczne.

Z kolei podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. Leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu po zapłacie wszystkich rat.

Wykup zależy w tym przypadku od stawki amortyzacji a również okresu wykupu. Sam okres leasingu, wynosi makjsymalnie 60 miesięcy, jest dłuższy niż 40 procent czasu amortyzacji.

W przypadku, gdy leasingodawca będzie chciał zerwać umowę, będzie musiał wypłacić leasingobiorcy odszkodowanie.

Należy pamiętać

Kiedy leasingujemy samochód osobowy, musimy pamiętać o tym, że wydatki przeznaczone na ubezpieczenie auta (wliczane do kosztów uzyskania przychodów), nie mogą przekroczyć limitu 20 tysięcy euro.

Podsumowanie

Leasing operacyjny musi spełniać kilka podstawowych warunków, czyli:

- umowę należy zawrzeć na czas określony;

- suma opłat opłat (netto) powinna odpowiadać wartości początkowej środka trwałego;

- okres umowy musi być dłuższy lub równy 40% okresu amortyzacji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =