Misja firmy

Firma    
ocena

Tworzenie misji jest wstępnym etapem procesu zarządzania strategicznego firmą, umożliwiającym m.in. tworzenie celów i planów strategicznych. Głównym celem misji jest uzasadnienie funkcjonowania organizacji (po co działa?), określenie kierunku działań i zamierzeń (co chce osiągnąć?).

Misja firmy

photoxpress.com

Ponadto misja spełnia funkcje wizerunkowe i kreuje sposób postrzegania organizacji przez otoczenie. Misje są powszechnie tworzone przez kadry zarządzające firmą, skutek ich powstawania nie jest jednak identyczny. Misja może bowiem przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez precyzyjniejsze ustalenie jego celów strategicznych lub też być jedynie zbiorem pustych, nic nieznaczących haseł, które nie są przekładane na praktykę zarządzania. Jakie są zatem wskazania wobec misji przedsiębiorstwa? Przedstawiamy te najistotniejsze.

Co wpływa na wybór misji?

Zasadniczym czynnikiem wpływającym na wybór misji jest przeszłość przedsiębiorstwa. Dotychczasowe doświadczenia, sukcesy, klęski wpływają na oczekiwania co do przyszłości firmy. Istotnym elementem tworzącym misję są zamierzenia i aspiracje właścicieli przedsiębiorstwa.

Ambicje kierujących firmą mogą bowiem wpłynąć na stawianie wyższych wymagań i co za tym idzie określanie długofalowych, „wiążących” celów. Jak we wszystkich aspektach zarządzania firmą, także w ustalaniu misji istotnym czynnikiem jest otoczenie organizacji, rodzaje strategii konkurencyjnych rywali rynkowych oraz natężenie walki konkurencyjnej w sektorze. Elementem, który bezwzględnie należy brać pod uwagę przy kreowaniu misji są zasoby i umiejętności firmy określające możliwości w zakresie uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Rola misji w życiu organizacyjnym

Misja generalnie ma służyć określeniu celów, jakie chciałaby osiągnąć organizacja. Aby mogła ona spełniać te funkcję musi być ułożona w sposób zrozumiały i przystępny dla każdego uczestnika organizacji.

Powinna być ambitna, zachęcająca do wspólnego wysiłku oraz musi odwoływać się do wspólnych członkom organizacji wartości. Zapoznając się z misja pracownicy nie powinni mieć wątpliwości na temat sposobów umożliwiających zbliżenie się do zasadniczego celu organizacji. Ponadto ważne jest aby misja określała trzy kluczowe kwestie: czym będzie zajmować się firma, do kogo kieruje swoją ofertę i jakie potrzeby zaspokaja. Należy zapewnić by całość misji była zwięzła, wiarygodna, odpowiadała specyfice i kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz kreatywnie ukazywała zamierzenia przedsiębiorstwa.

Aby formułowanie misji było uzasadnione kadra zarządzająca, po zasięgnięciu opinii pracowników powinna ustalić wspólny punkt widzenia na aspiracje zatrudnionych. Właściwie określona misja pozwala bowiem przedsiębiorstwu na skuteczne osiąganie założonych celów, integrując wokół nich zatrudnionych, zapewniając większą przewidywalność działań i tworząc wspólną wizję przyszłości.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =