Motywacja pracowników w czasach kryzysu

Firma    
ocena

Czy jedynym skutecznym czynnikiem mobilizującym pracownika jest podwyżka? Co zrobić kiedy nas na nią nie stać? Jak zapobiec wypaleniu zawodowemu pracowników, kiedy nie stać nas na gratyfikacje finansowe?

Motywacja pracowników w czasach kryzysu

photoxpress.com

Brak motywacji do pracy a nawet wypalenie zawodowe pracowników to duży problem, z którym boryka się większość pracodawców. Jest on szczególnie dokuczliwy w okresach kryzysów gospodarczych i gorszej sytuacji ekonomicznej, o której stale można usłyszeć w prasie i telewizji. Ważne jest aby pracodawca wiedział w jaki sposób przezwyciężać niechęć do pracy u swoich pracowników i wzbudzać w nich chęć do walki o dobro firmy nawet w ciężkich okresach. Gratyfikacje finansowe nie są, a przynajmniej, nie powinny być jedynymi sposobami na docenienie ambitnego pracownika.

Zapobiegać zamiast leczyć 

Jak wiadomo lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Świadomość istnienia zagrożenia wypaleniem zawodowym i zdecydowana postawa wobec problemu mogą pomóc wyeliminować czynniki ryzyka i uniknąć problemu w ogóle.

W związku z tym warto podejmować wobec pracowników kroki profilaktyczne takie jak:

- powierzanie pracownikom zadań adekwatnych do ich możliwości i kompetencji;

- obiektywna i konstruktywna ocena ich pracy;

- zapewnienie możliwości uczenia się i rozwoju zawodowego;

- adekwatne wynagradzanie pracowników;

- kultura organizacyjna, w której cenione są pozytywne relacje interpersonalne;

- treningi z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =