Na czym polega leasing?

Firma    
ocena

Leasing jest obecnie powszechną formą finansowania przedsiębiorstw. O popularności tego rozwiązania może świadczyć fakt, że wartość należności leasingowych szacuje się na kilkadziesiąt miliardów złotych. Na czym polega leasing i jaka jest jego przewaga w porównaniu z kredytem bankowym? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

Na czym polega leasing?

pixabay.com

Co wyróżnia umowę leasingu?

Umowa leasingu zawierana jest pomiędzy dwiema stronami - finansującym i korzystającym. Finansujący to przedsiębiorstwo dysponujące np. środkami trwałymi, które przekazuje do użytkowania innej firmie, określanej mianem korzystającego. Za możliwość używania środków trwałych korzystający uiszcza ustaloną wcześniej opłatę - umowa leasingu ma zatem charakter odpłatny. Istotna cechą umowy leasingu jest również to, że jest ona zawierana na z góry określony okres. Dwa najbardziej znane rodzaje leasingu to leasing operacyjny i finansowy. Przedmiotem umowy leasingu są najczęściej środki trwałe takie jak maszyny, urządzenia czy środki transportu.

Korzyści z leasingu

Leasing jak już wspomniano jest formą finansowania działalności przedsiębiorstw. Na leasingu korzystają oba podmioty w nim uczestniczące. Finansujący przekazując posiadany przedmiot innemu podmiotowi otrzymuje w zamian stosowną ratę płatności leasingowej. Natomiast korzystający zyskuje dostęp do środków trwałych lub innych przedmiotów, których potrzebuje przy prowadzonej działalności, a nie ma np. możliwości ich zakupu we własnym zakresie. Zaletą leasingu jest to, że zawarcie umowy nie wymaga skomplikowanych formalności, a jej zabezpieczenie stanowi sam przedmiot umowy. Ponadto często spotykaną praktyką jest elastyczne dostosowanie struktury spłaty rat leasingowych do swoistych potrzeb klienta np. uwzględniając sezonowe zmiany przychodów.

Przewaga leasingu nad kredytem bankowym

Zawarcie umowy leasingu w porównaniu z formalnościami związanymi z pozyskaniem kredytu bankowego jest bardzo uproszczone. Nie jest wymagana znaczna, w przypadku kredytu - liczba dokumentów, ani dodatkowe zabezpieczenie umowy (sam przedmiot umowy stanowi jej zabezpieczenie). Uproszczenie procedur istotnie skraca czas realizacji transakcji, co również przemawia na korzyść leasingu. W przypadku leasingu istnieje ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych na przedmiocie leasingu, jednak zabezpieczenie przed tym ryzykiem jest niwelowane poprzez ubezpieczenie przez firmę leasingową.

 

 

Źródła:

[1] Bożena Padurek, Zasady rachunkowości, Wydawnictwo Bożena Padurek, Wrocław, 2009.

[2] Grzegorz Sierański, Na czym polega przewaga leasingu nad kredytem bankowym, biznes.gazetaprawna.pl, dostępny w Internecie: http://biznes.gazetaprawna.pl/porady/499349,na_czym_polega_przewaga_leasingu_nad_kredytem_bankowym.html.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =