Najczęstsze problemy stowarzyszeń

Firma    
ocena

Stowarzyszenia jako podmioty ekonomii społecznej w Polsce zmagają się z kilkoma poważnymi problemami. Dotyczą one zarówno ich środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce ten sektor zaczyna się coraz prężniej rozwijać.

Najczęstsze problemy stowarzyszeń

Problemy organizacji pozarządowych:

- brak płynności finansowej oraz zła sytuacja finansowa - większość organizacji finansuje swoja działalność ze składek członkowskich, funduszy unijnych, rządowych i samorządowych czy darowizn. Stowarzyszenia nie posiadają odpowiedniej płynności finansowej, która umożliwia korzystani z kredytów bankowych. Warto także zaznaczyć, że oferta narzędzi finansowych dla organizacji pozarządowych jest dosyć wąska. Stowarzyszenia boją się także prowadzić działalność gospodarczą;

- grantoza - pod tym pojęciem kryje się zjawisko finansowania działalności stowarzyszeń z rózgo rodzaju grantów Organizacje pozarządowe walczą o pieniądze na realizację projektów w ramach ogłaszanych konkursów. W praktyce wygląda to tak, że dopóki wygrywa się fundusze unijne, rządowe czy samorządowe, to nie ma problemów finansowych. W momencie, gdy kończą się te możliwości stowarzyszenie popada w niebyt. Tymczasem eksperci uważają, że granty powinny być jedną z form finasowania swoje działalności. Oprócz tego warto postawić na stałe usługi, które zapewnią stałe utrzymanie się na rynku.;

- problemy związane z księgowością - często się zdarza, że stowarzyszenia nie zadają sobie sprawy, jakie obowiązki spoczywają na nich, jeśli chodzi o politykę finansową oraz rachunkową. Najwięcej problemów pojawia się, gdy stowarzyszenie realizuje projekt. Do najczęściej popełnianych wówczas błędów należą: złe daty na fakturach, niewłaściwe opisywanie faktur i rachunków oraz błędy rachunkowe, składanie terminów finiszowych po terminie;

- problemy we współpracy z lokalnymi samorządami - urzędnicy pracujących w tych instytucjach nie znają specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych. Nie posiadają odpowiedniej wiedzy, dotyczącej obowiązków samorządów lokalnych wobec trzeciego sektora;

- małe zainteresowanie firm działalnością w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu - chodzi tutaj szczególnie o brak współpracy ze stowarzyszeniami na omawianym obszarze;

- jeśli chodzi o problemy wewnętrzne stowarzyszeń, to warto wymienić brak zaangażowania wszystkich członków w prowadzoną działalność, problemy komunikacyjne, brak właściwej strategii marketingowej, niewłaściwe zarządzanie zespołem oraz brak planowania działań organizacji.

A jaka jest Wasza opinia? Dopisalibyście coś do powyższej listy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =