Najlepszy styl kierowania firmą

Firma    
ocena

Czym jest styl kierowania? Co jest najważniejsze przy jego wyborze? Jak wybrać styl kierowania, który najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie? I wreszcie - jakich błędów należy się wystrzegać przy dobieraniu stylu kierowania?

Najlepszy styl kierowania firmą

pixabay.com

Styl kierowania jest działaniem, jakie kadra zarządzająca podejmuje w zamiarze takiego ukształtowania postaw i zachowań pracowników, aby w jak największym stopniu sprzyjały osiąganiu celów organizacji. Dobór właściwego stylu kierowania ma fundamentalne znaczenie w procesie motywowania pracowników do realizowania postawionych im celów. Zasadne jest zatem postawienie pytania o to, jaki styl przywództwa w praktyce przynosi najlepsze rezultaty oraz co należy uwzględnić przy wyborze stylu kierowania.

Przed wyborem stylu kierowania

Działaniem poprzedzającym dobór stylu przywództwa jest ustalenie na kim spoczywać będzie odpowiedzialność za wykonanie zadania. Jeżeli za wynik zadania odpowiedzialny będzie kierownik, nie jest wskazane, aby wykorzystywał on styl nieingerujący, pozostawiając pracownikom swobodę w wyborze sposobu realizacji, uprawnienia decyzyjne oraz nie biorąc udziału w pracach zespołu. Ma on wówczas do dyspozycji styl demokratyczny lub autokratyczny w zależności do kompetencji, samodyscypliny i odpowiedzialności członków zespołu oraz zaufania jakim ich obdarza. Zastosowanie określonego stylu kierowania jest zatem zdeterminowane wiedzą, doświadczeniem kierownika, motywacją, umiejętnościami i odpowiedzialnością pracowników oraz cechami zadania.

Realizowanie przywództwa

Można powiedzieć, że najlepszy styl kierowania to styl konsekwentny. Aby przywództwo prowadziło do wzrostu motywacji u pracowników musi być przewidywalne i stabilne. Pracownicy powinni wiedzieć czego mogą się spodziewać oraz jakich zachowań się od nich oczekuje. Jeżeli kierownik raz będzie demokratą, a w innej sytuacji nie znoszącym sprzeciwu autokratycznym przywódcą, to pracownicy zamiast skupić się na specyfice zadania będą raczej usiłowali dopasować zachowania do aktualnego stylu kierownika. Odbije się to również na poziomie ich motywacji do pracy, redukując ją do absolutnego minimum.

Jaki styl kierowania wybrać?

To, zależy. Nie istnieje najlepszy styl przywództwa, który jest zawsze skuteczny. W praktyce najczęściej wykorzystywany jest styl demokratyczny, ze względu na wzrost kompetencji, świadomości i odpowiedzialności pracowników. Walorem tego stylu jest stymulowanie motywacji pracowników, pod warunkiem, że mają oni predyspozycje i chęć do przejęcia odpowiedzialności za wykonanie zadania. Obecnie również są organizacje, w których nadal wykorzystywane jest autokratyczne przywództwo. Najczęściej są to małe i średnie firmy rodzinne działające na rynku lokalnym. Szczególnego typu organizacjami, dla których cechą charakterystyczną jest sprawowanie władzy autokratycznej są: instytucje państwowe, wojsko, policja, straż pożarna i szpitale. Trudno sobie nawet wyobrazić aby lekarz podczas operowania pacjenta konsultował decyzje z asystującymi pielęgniarkami. Na tym polega wyróżniająca specyfika tych organizacji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =