Negocjacje firmy z bankiem

Firma    
ocena

Przesłanki nawiązywania współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi wynikają z określonych praw ekonomicznych, a przede wszystkim ze zmian otoczenia zewnętrznego, w jakim muszą funkcjonować podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W nowym ujęciu teorii ekonomii i nauk o zarządzaniu celem działalności banków jest wzrost jego wartości, a w procesie tym coraz większe znaczenie mają podejmowane działania marketingowe. Menedżerowie banków działających w Polsce, które w większości kontrolowane są przez inwestorów zagranicznych, coraz częściej postrzegają trwałe relacje z klientami jako główny element zapewniający wzrost ich wartości. Dlatego też tendencją obserwowaną na rynku jest podejmowanie przez banki działań mających na celu tworzenie długookresowych związków z klientami.

Negocjacje firmy z bankiem

sxc.hu

Relacje banku z przedsiębiorstwami są ważnym aktywem marketingowym, stanowiącym źródło wartości banku komercyjnego w dłuższym okresie. Relacje łączące przedsiębiorstwo z bankiem mają wymiar relacji społecznych, stąd można mówić o procesach negocjacji między tymi dwoma podmiotami. Społeczny wymiar relacji przedsiębiorstwa z bankiem przejawia się z tworzeniem u klientów banku stanu satysfakcji i bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnej i miłej obsługi, komfortu korzystania z usług banku, jak również z możliwości pełnego zaspokojenia potrzeb firmy jako konsekwencji zróżnicowanej oferty banku.

W Polsce dominują banki kontrolowane przez inwestorów zagranicznych. W ostatnim okresie banki z kapitałem zagranicznym silniej zaostrzyły politykę kredytową, zwłaszcza w odniesieniu do klientów korporacyjnych, co spowodowało większe zmniejszenie podaży kredytów, niż w bankach z przewagą kapitału polskiego. Natomiast banki spółdzielcze w mniejszym stopniu niż banki komercyjne odczuły skutki kryzysu ze względu na konserwatywny i lokalny charakter ich działania. Banki spółdzielcze są bankami niszowymi, o stosunkowo stałej i nielicznej klienteli.

To, na co najczęściej zwracają uwagę przedsiębiorstwa przy negocjacji z bankiem, jest możliwość zaspokojenia potrzeb dzięki zróżnicowanej ofercie. Dla firmy bardzo istotne jest także często możliwość szybkiego skontaktowania się z pracownikiem banku, jak również godziny pracy banku, możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu lub miejsca do parkowania czy liczba i lokalizacja bankomatów. Ważnym aspektem nawiązania trwałej współpracy między przedsiębiorstwem a bankiem jest szybkie reagowanie pracowników banku na wszystkie zgłaszane przez firmy uwagi i reklamacje.

Podsumowując można stwierdzić, że trwała i owocna współpraca firmy z bankiem możliwa jest tylko wówczas, gdy pracownicy banku są osobami w pełni kompetentnymi, dobrze zorientowanymi w warunkach oferowanych usług, cechującymi się wysoką kulturą osobistą, gdyż jakość ich pracy decyduje o pozostaniu klienta w danym banku. Ponadto współpraca ta możliwa jest także wtedy, gdy pracownicy banku komunikują się z przedsiębiorcami w sposób zrozumiały i wyczerpujący, służąc im najlepszą z możliwych porad finansowych, dzięki czemu przedsiębiorca ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =