Obowiązki płatnika ZUS przy kontroli

Firma    
ocena

Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się możliwością wizyty inspektora z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji na kontrolowanym spoczywa szereg obowiązków, z których musi się wywiązać.

Obowiązki płatnika ZUS przy kontroli

photoxpress.com

Płatnik składek w czasie kontroli z ZUS powinien:

- udostępnić inspektorowi pełną dokumentację, związaną z zakresem kontroli (m. in. rachunki, umowy cywilno-prawne, zapisy księgowe, listy płac, dokumenty wysyłane do ZUS-u). Chodzi tu o wszystkie, wymagane dane, które są przechowywane w siedzibie jednostki lub w innych miejscach (np. w biurze rachunkowym);

- zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia kontroli – chodzi tu o zapewnienie odpowiednich warunków lokalnych oraz możliwości wykonywania połączeń np. telefonicznych czy za pomocą Internetu;

- jest także zobligowany do nieodpłatnego sporządzenia czy wydania kopii wszystkich dokumentów, których zażąda przeprowadzający kontrolę;

- w czasie trwania kontroli inspektor może żądać wyjaśnień i nie można odmówić mu udzielenia tych informacji;

- w sytuacji, gdy płatnik zalega ze spłatą składek inspektor ma prawo do wykonania oględzin posiadanego majątku;

- jeśli kontrolowany podmiot posiada dokumentację w innym języku niż polski, to powinien przedstawić inspektorowi jej tłumaczenie;

- w trakcie trwania inspekcji płatnik powinien udzielać pomocy kontrolerowi, jeśli chodzi o dokumenty, które nie są dla niego czytelne czy do końca zrozumiałe. Istnieje możliwość przydzielania pracownika, który będzie służył tym wsparciem kontrolerowi;

- zadbać o jak najlepszą współpracę z przedstawicielem kontrolującego organu.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =