Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Firma    
ocena

Dzięki zmianom prawa w ostatnich latach założenie jednoosobowej firmy jest coraz łatwiejsze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Mimo to nie można zapominać o szeregu obowiązków podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

photoxpress.com

Podatek dochodowy

Wybór formy opodatkowania jest ważną decyzją, która będzie wiążąca przez cały rok podatkowy i powinien być dobrze przemyślany przy uwzględnieniu takich czynników jak:rodzaj przedmiotu działalności, skali działalności, planowanych nakładów czy kosztów związanych z prowadzeniem rozliczeń księgowych. Dostępne są następujące formy opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość. Osoby prowadzące jednoosobową działalność najczęściej wybierają ewidencjonowanie przychodów i kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym limitu 1,2 mln euro przychodów zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości. W przypadku opodatkowania według skali podatkowej podatek płacony jest od dochodu, który stanowią uzyskane przez podatnika przychody pomniejszone o poniesione wydatki (pod warunkiem, że ustawodawca nie zabrania zaliczenia ich do kosztów podatkowych). Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca kwietnia, składa się zeznanie roczne na deklaracji PIT 36.

Podatek VAT

Osoby prowadzące jednoosobową działalność często korzystają z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT, które pozwala na zwolnienie z podatku jeżeli wartość sprzedaży towarów lub usług nie przekroczyła u nich określonych wartości. W 2012 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi, 150 tys. zł. Poza powyższym zwolnieniem w ustawie o VAT można znaleźć szereg zwolnień przedmiotowych, związanych z rodzajem prowadzonej działalności oraz obniżonych stawek podatku. Podatnicy VAT są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Podatek od nieruchomości

W niektórych sytuacjach jednoosobowy przedsiębiorca będzie ponadto podatnikiem podatku od nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Co myślicie o obecnie obowiązujacych stawkach podatkowych w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =