Planowanie urlopów pracowników

Firma    
ocena

Nieobecności pracowników w sezonie urlopowym wymagają reorganizacji pracy w firmie dlatego aby nie dać się zaskoczyć warto zawczasu przygotować przemyślany plan urlopów. Dzięki temu zarówno pracodawca jak i pracownicy będą mieli możliwość przygotowania się na nieco innym rytm pracy.

Planowanie urlopów pracowników

photoxpress.com

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów albo po porozumieniu z pracownikiem. Aby uniknąć zbędnego chaosu i nerwowych sytuacji warto skierować z początkiem roku do wszystkich pracowników  pisemne zapytanie dotyczące pożądanych przez nich terminów urlopu. Odpowiedzi udzielone przez pracowników będą podstawą do sporządzenia grafiku urlopów, oczywiście sugestie pracowników nie są wiążące, priorytetem dla osoby ustalającej urlopy musi być zachowanie ciągłości pracy i zapobieżenie spadkowi efektywności. Jeżeli udzielenie urlopu w danym terminie nie będzie możliwe pracownik powinien podać inny dogodny termin a gdy tego nie uczyni można pominąć go w grafiku urlopów i indywidualnie ustalić z nim jego plany urlopowe.

Plan urlopów

Plan urlopów powinien uwzględniać  prawo pracownika do nieprzerwanego, trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych wypoczynku, nie może ponadto uwzględniać urlopu na żądanie którego termin jest zależny od decyzji pracownika. Co do zasady pracodawca jest obowiązany do sporządzania planu urlopów, jednakże z tego obowiązku może zostać zwolniony w sytuacji gdy:

- u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa;

- zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na odstąpienie przez pracodawcę od obowiązku sporządzania planu urlopów.

W zależności od specyfiki pracy i potrzeb pracodawcy plan urlopów może być sporządzony na cały rok lub na krótsze okresy czasu, może być też przygotowywany oddzielnie dla poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Istotne jest aby grafik powstał i został przedstawiony pracownikom  przed rozpoczęciem okresu, którego plan dotyczy.

Ponieważ plan urlopów sporządza się ze sporym wyprzedzeniem jego stuprocentowa realizacja jest zazwyczaj bardzo trudna dlatego w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia zmian w planie. Jest to możliwe m.in. w przypadku szczególnej potrzeby pracodawcy np. gdy nieobecność pracownika w danym momencie miałaby negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy lub na wniosek pracownika uzasadniony ważnymi przyczynami.

Nawet gdy sytuacja w firmie nie sprzyja  urlopom pracodawca powinien pamiętać że każdy pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w roku w którym nabył do niego prawo, a odraczanie urlopów może skutkować nawarstwieniem się ilości zaległych dni wolnych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =