Podatek od środków transportowych

Firma    
ocena

Podatek od środków transportowych należy do mniej znanych danin publicznych, o jego istnieniu powinni jednak pamiętać szczególnie przedsiębiorcy. Oto najważniejsze informacje.

Podatek od środków transportowych

photoxpress.com

Kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Za jakie pojazdy płacimy podatki?

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy.

Kiedy  i gdzie należy wpłacić podatek?

Podatek jest wpłacany bez wezwania na rachunek właściwego urzędu gminy w dwóch ratach. W terminie do 15 lutego i do 17 września każdego roku. Z tym że jeżeli obowiązek podatkowy powstał do 1 lutego, a przed 1 września obowiązują terminy: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata, do dnia 15 września  - II rata.

Jesteście zobowiązani do płacenia podatku transportowego? Ile Was wynosi? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =