Rodzaje faktur

Firma    
ocena

Wystawianie faktur jest obowiązkiem tych podatników, którzy są zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni. Faktury są wystawiane przede wszystkim celem potwierdzenia dokonania transakcji sprzedaży.

Rodzaje faktur

photoxpress.com

Lecz nie jest to jedyny rodzaj faktur. Można wystawić również faktury uproszczone, faktury VAT RR oraz faktury wewnętrzne. Każda faktura powinna być wystawiona, co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których oryginał trafia do nabywcy, kopia pozostaje u sprzedawcy. Jedynie w przypadku faktur wewnętrznych obowiązującą zasadą jest wystawianie tylko jednego egzemplarza.

Faktury dokumentujące sprzedaż

Podstawową rolą faktury zgodnie z zapisami ustawy o VAT jest stwierdzenie dokonania odpłatnej dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i eksport towarów.

Wśród faktur dokumentujących sprzedaż wyróżniamy faktury VAT, VAT-MP i VAT marża.

Zwykła faktura VAT spełnia rolę potwierdzenia sprzedaży dla większości przedsiębiorców.

Faktury VAT-MP dokumentują transakcje małych podatników rozliczających VAT według metody kasowej.

Faktury VAT marża są dokumentem potwierdzającym dokonanie czynności, dla których podstawą opodatkowania jest marża (pomniejszona o podatek należny). Wykorzystywane są przy sprzedaży usług turystycznych oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których obowiązują szczególne procedury opodatkowania.

Faktury uproszczone

Faktury uproszczone wystawiane są przez polskich podatników czynnych i zwolnionych celem potwierdzenia dostawy towarów oraz usług na terytorium innego państwa, jeśli nie są oni zidentyfikowani w danym państwie na potrzeby VAT lub podatku o zbliżonym charakterze. Faktury uproszczone dotyczą, zatem sprzedaży wykazywanej w 21 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, jako sprzedaż polskich podmiotów poza terytorium naszego kraju. Ze względu na swój charakter nie zawierają stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Faktury wewnętrzne

Jako szczególny rodzaj faktur rozpatrywane są też faktury wewnętrzne. Nie są one przekazywane kontrahentom, lecz pozostają wewnątrz firmy. Art. 106 ust. 7 ustawy o VAT wymienia następujące sytuacje, w których należy wystawić fakturę wewnętrzną, mianowicie:

- podlegające opodatkowaniu nieodpłatne dostawy towarów oraz usług;

- wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów;

- import usług;

- dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca;

- zwroty kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, które powiększyły obrót podatników na podstawie art. 29 ust. 1 zdanie ostatnie ustawy o VAT.

Faktury VAT RR

Faktury VAT RR to ostatni szczególny rodzaj faktur. W tym przypadku to nabywca będący czynnym podatnikiem VAT wystawia fakturę sprzedawcy, którym jest rolnik ryczałtowy, za zakupione od niego produkty rolne.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =