Rozliczenie wniesienia nieruchomości do spółki jawnej

Firma    
ocena

Założenie spółki jawnej wymaga wniesienia przez wspólników wkładów w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. Jako wkład niepieniężny (aport) często wnoszona jest do spółki nieruchomość. Jakie skutki podatkowe pociąga za sobą wniesienie nieruchomości do spółki jawnej? Podajemy istotne wskazówki.

Rozliczenie wniesienia nieruchomości do spółki jawnej

pixabay.com

Wniesienie nieruchomości do spółki jawnej a opodatkowanie

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie do spółki jawnej nieruchomości jako aportu nie ma związku z uzyskaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności tej nie można bowiem zakwalifikować jako odpłatnego zbycia składnika majątku. Wniesienie nieruchomości jako wkładu do spółek osobowych (zaliczana jest do nich spółka jawna), nie powinno więc powodować dla wnoszącego taki aport wspólnika skutków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. W orzeczeniach niektórych organów podatkowych, niejednokrotnie uznawano jednak że wniesienie nieruchomości do spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ujednoliceniu podejścia w tym zakresie służył wyrok WSA w Warszawie z 14 kwietnia 2009 r., sygn. III SA/Wa 3103/08 oraz wyrok z 2 czerwca 2009 r., sygn. III SA/Wa346/09 oraz WSA w Kielcach wyrok z 29 kwietnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 121/09, w których stwierdzono, że sam wkład nie stanowi przychodu, a ewentualnie opodatkowany powinien zostać dochód uzyskany wskutek wniesionego do spółki wkładu niepieniężnego. W przypadku gdy wniesiono jako wkład do spółki nieruchomość niewykorzystywaną wcześniej w działalności gospodarczej również uznaje się, że nie stanowi ona przychodu z odpłatnego zbycia, zatem nie podlega także opodatkowaniu.

Stanowisko takie prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 13 maja 2009 r., sygn. ITB1/415-153a/09/MM powołując się na art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Ponadto przy omawianiu kwestii opodatkowania aportu w postaci nieruchomości warto zauważyć, że wnosząc wkład do spółki przedsiębiorca może ponieść stratę, a tylko dochód może być opodatkowany. Wskazane różnice w orzecznictwie powodują trudność w określeniu jednolitego sposobu postępowania w przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu do spółki jawnej. Każdą sytuację należy zatem rozpatrzeć indywidualnie zwracając się do Dyrektora Izby Skarbowej z wnioskiem o interpretację podatkową. Istotne dla ustalenia obowiązku podatkowego może być bowiem chociażby to, czy nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej i określenie jakie będzie jej przeznaczenie w spółce jawnej.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =