Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Firma    
ocena

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podstawą opodatkowania są przychody, których nie pomniejsza się o koszty ich uzyskania. Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej wykorzystywana głównie w spółkach osobowych i przez indywidualnych przedsiębiorców. Na czym polega opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

pixabay.com

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w rozdziale II ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim:

- uzyskali przychody z samodzielnej działalności, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro;

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. euro.

Dla rozpoczynających prowadzenie działalności za rozpoczęcie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uważa się dzień uzyskania pierwszego przychodu.

Zalety i wady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Istotną korzyścią z wykorzystywania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczenie procedur księgowych i możliwość uzyskania korzyści fiskalnych przy niskich kosztach prowadzonej działalności. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nakłada jednak obowiązek ewidencjonowania przychodów odrębnie w każdym roku podatkowym. Ze stosowania ryczałtu nie można zrezygnować w trakcie roku podatkowego. Ta forma opodatkowania wyklucza możliwość wspólnego rozliczania się przez małżonków. Ryczałt jest także niekorzystny gdy działalność generuje wysokie koszty.

 

 

Źródła:

[1] Paweł Huczko, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2012 – limity, wieszjak.pl, dostępny w Internecie: http://ryczalt.wieszjak.pl/najczestsze-problemy/292409,Ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-2012-limity.html.

[2] Ryczałt ewidencjonowany, WFirma.pl, dostępny w Internecie: http://xn--ryczat-7db.net/.

[3] W jaki sposób rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?, Podatki.gazetaprawna.pl, dostępny w Internecie: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/385140,w_jaki_sposob_rozliczac_sie_w_formie_ryczaltu_od_przychodow_ewidencjonowanych.html.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =