Skąd pozyskać pieniądze na działalność organizacji pożytku publicznego?

Firma    
ocena

Organizacje pozarządowe posiadają klika możliwości zdobywania pieniędzy na swoje funkcjonowanie i rozwój. Należy pamiętać, że działalność ta zawsze musi być zgodna z przyjętym przez stowarzyszenie statutem.

Skąd pozyskać pieniądze na działalność organizacji pożytku publicznego?

photoxpress.com

Oto klika propozycji pozyskiwania finansowych zasobów:

- przede wszystkim warto korzystać z możliwości, które daje organizacjom pozarządowym ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nową formą współpracy jest możliwość złożenia wniosku o wykonanie zadania publicznego przez organizację pożytku publicznego. Ten dokument należy złożyć do jednostki samorządu. Należy pamiętać, że zakres owej inicjatywy lokalnej reguluje omawiana ustawa;

- organizacje pozarządowe są instytucjami, które mogą korzystać z funduszy unijnych, zarządzanych z poziomu krajowego jak i wspólnotowego. Trzeba na to poświęcić trochę czasu, szczególnie, jeśli chodzi o przygotowanie wniosku, a następnie właściwe rozliczenie go. Są to możliwości dostępne tylko dla podmiotów posiadających osobowość prawną;

- warto interesować się konkursami grantowymi, które są ogłaszane przez różnego rodzaju instytucje (ministerstwa czy samorządy lokalne) oraz firmy (m in. banki). Powstają przy nich w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu fundacje, które dysponują pieniędzmi na finasowanie przedsięwzięć o określonym charakterze. W tym wypadku przygotowanie wniosku jest dużo prostsze pod względem ilościowym jak i jakościowym;

- warto starać się o status organizacji pożytku publicznego, czyli OPP. Jednym z przywilejów jest 1%, który podatnicy mogą przekazać swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowej. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę podmiotu i jego numer w KRS-ie;

- nie bać się prowadzenia działalności gospodarczej. Może ją prowadzić stowarzyszenie, ale uzyskany dochód musi zostać przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia. Zgodnie z polskim ustawodawstwem jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast działalność odpłatna to taka, która jest z zgodna ze statutem. Organizacja pobiera wynagrodzenie. Nie może być ono wyższe niż koszty tej działalności. W praktyce oznacza to, że na tych działaniach nie wolno osiągać zysku;

- organizacje pozarządowe mogą stać się partnerami dla firm w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Warto jeszcze wspomnieć o sponsoringu, zbiórkach, dochodach z majątku organizacji, kapitale żelaznym, inwestycjach kapitałowych, nawiązkach sądowych oraz kredytach i pożyczkach.

W jaki sposób Wy finansujecie Waszą OPP? Dopisalibyście coś do powyższej listy? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =